Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Medicin
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 50.725
: :
Psykopati
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Begreberne psykopati, sociopati og personlighedsproblemer anvendes som diagnoser indenfor psykiatrien. De bruges også som skældsord indenfor og udenfor psykiaternes rækker. Som skældsord bruges de til at stemple modparten som en uansvarlig og mindreværdig person. Det er især personer i magtpositioner, som med held kan stemple en underlegen og socialt dårlig stillet person på en denne måde. I tråd med dette har flere undersøgelser afsløret, at patienter fra lavere samfundslag hyppigere får denne diagnose end akademikere, erhvervsdrivende og andre mere velstående grupper.

Betydningsindholdet i ordbrugen varierer. Mange ser i psykopaten en person med dårlig kontrol over sine indskydelser og handlinger. Sociopaten er en person, som opfører sig socialt uforsvarlig og hensynsløst. Begrebet personlighedsafvigelse betegner en afvigelse fra den personlighedstype, som lettest finder sig til rette og bliver accepteret. Personlighedsproblemer er en lidt mildere måde at sige det samme på.

Indenfor psykiatrien er begrebet blevet anvendt på forskellige måder. En måde har været at betegne de personlighedstyper - som ofte har været fulgt af forskellige former for sindslidelser - som typer af psykopati. En anden måde har været at studere omfattende grupper af mennesker for at finde frem til typer af psykopater; den sensitive psykopat, den eksplosive psykopat osv. I praksis har disse studier haft en kraftig karakter af, at psykiateren har fundet frem til et negativt ladet adjektiv og anvendt dette til at stille en diagnose for patienter, som psykiateren synes præges af egenskaber, som passer til adjektivet. Dette er selvfølgelig en tvivlsom praksis og sjældent gunstig for patienten.

Patienter der har budt på vanskeligheder for behandlingsapparatet, har haft en tendens til at få sådanne diagnoser. Senere kan denne diagnose følge patienten gennem forskellige papirer - f.eks. epikriser, udskrivningssedler til indlæggende læge og til andre institutioner som senere får patienten til behandling. Diagnosen kan også gennem lægeerklæringer nå frem til socialvæsenet og til folkevalgte nævn, og kan der være til betydelig skade for patienten.

Psykopatibegrebet er et tvivlsomt begreb som diagnose. Det gør det særlig beklageligt, at enkelte psykiatere har skrevet populærbøger om psykopaten, hvor der argumenteres for, at vi alle bør genkende psykopaten i vor næste for at kunde tage vore forholdsregler. Dette er psykiatri på sin allerværste og mest pseudovidenskabelige facon.

H.W.