Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Medicin
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 49.435
: :
Psykopati
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Begreberne psykopati, sociopati og personlighedsproblemer anvendes som diagnoser indenfor psykiatrien. De bruges også som skældsord indenfor og udenfor psykiaternes rækker. Som skældsord bruges de til at stemple modparten som en uansvarlig og mindreværdig person. Det er især personer i magtpositioner, som med held kan stemple en underlegen og socialt dårlig stillet person på en denne måde. I tråd med dette har flere undersøgelser afsløret, at patienter fra lavere samfundslag hyppigere får denne diagnose end akademikere, erhvervsdrivende og andre mere velstående grupper.

Betydningsindholdet i ordbrugen varierer. Mange ser i psykopaten en person med dårlig kontrol over sine indskydelser og handlinger. Sociopaten er en person, som opfører sig socialt uforsvarlig og hensynsløst. Begrebet personlighedsafvigelse betegner en afvigelse fra den personlighedstype, som lettest finder sig til rette og bliver accepteret. Personlighedsproblemer er en lidt mildere måde at sige det samme på.

Indenfor psykiatrien er begrebet blevet anvendt på forskellige måder. En måde har været at betegne de personlighedstyper - som ofte har været fulgt af forskellige former for sindslidelser - som typer af psykopati. En anden måde har været at studere omfattende grupper af mennesker for at finde frem til typer af psykopater; den sensitive psykopat, den eksplosive psykopat osv. I praksis har disse studier haft en kraftig karakter af, at psykiateren har fundet frem til et negativt ladet adjektiv og anvendt dette til at stille en diagnose for patienter, som psykiateren synes præges af egenskaber, som passer til adjektivet. Dette er selvfølgelig en tvivlsom praksis og sjældent gunstig for patienten.

Patienter der har budt på vanskeligheder for behandlingsapparatet, har haft en tendens til at få sådanne diagnoser. Senere kan denne diagnose følge patienten gennem forskellige papirer - f.eks. epikriser, udskrivningssedler til indlæggende læge og til andre institutioner som senere får patienten til behandling. Diagnosen kan også gennem lægeerklæringer nå frem til socialvæsenet og til folkevalgte nævn, og kan der være til betydelig skade for patienten.

Psykopatibegrebet er et tvivlsomt begreb som diagnose. Det gør det særlig beklageligt, at enkelte psykiatere har skrevet populærbøger om psykopaten, hvor der argumenteres for, at vi alle bør genkende psykopaten i vor næste for at kunde tage vore forholdsregler. Dette er psykiatri på sin allerværste og mest pseudovidenskabelige facon.

H.W.