Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Medicin
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 25.591
: :
Psykoprofylakse
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Psykoprofylakse (psyko: sind og profylakse: forebyggelse) er en fødselsforberedende metode - oprindelig udarbejdet i Sovjetunionen i 1950'erne - af fødselslægen Nikolajev og psykiateren Velvovski. Den har til formål at forebygge smerter under fødselen og baserer sig på fysiologen Pavlovs lære om betingede reflekser.

Gennem erkendelse forsøger man at nedbryde angstfremkaldende forestillinger om fødslen, således at den fødende oplever størst mulig tryghed. Hun opfordres til en størst mulig aktiv og deltagende holdning. Endvidere lægges der stor vægt på at optræne kropsbevidstheden gennem systematiske øvelser med pusteteknik og muskelanvendelse. Metoden giver i varierende grad smertelindring hos dem som bruger den, men kan af og til svigte helt.

Psykoprofylakse er den eneste smertelindrende metode, som er ufarlig, uden bivirkninger og som kan bruges overalt ved fødsel. Den kræver imidlertid megen forberedelse og en stærk motivation hos den der skal føde og de der skal hjælpe hende. Dette er med til at begrænse metodens udbredelse.

Metoden blev officielt godkendt i Sovjetunionen i begyndelsen af 1950'erne og af paven i 1956. Udenfor Sovjetunionen er den derfor særlig udbredt i katolske lande. Metoden har haft en vis gennemslagskraft i alle de nordiske lande - bortset fra Norge. Metoden anvendes typisk i forbindelse med fødselsforberedelseskurser.

Psykoprofylakse vil kunne dæmme op for en overdreven anvendelse af medicinsk teknologi og centralisering i fødselsforsorgen. Den bidrager til et naturligere syn på seksualitet og reproduktion. Den kan give fødende et mere aktivt og nært forhold til deres egen krop og opøver os i at betragte fødslen som et fælles arbejde for begge forældre.

T.I.R.