Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 33.015
: :
Salonkommunist
Left
Rocks
2024-07-20 16:50
2024-07-20 08:24

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Begrebet salonkommunist dukker første gang op i Danmark i slutningen af 1920'erne og bruges nedsættende om folk udenfor arbejderklassen, der uden at gøre en praktisk indsats eller uden at udsætte sig for risiko gav udtryk for kommunistiske synspunkter. I Akademisk Tidende fra 1931 giver Poul Henningsen (PH) følgende positive definition:

«Vi salonkommunister vil paa den ene Side gaa ind for et kommende socialistisk Samfund, men paa den anden Side vil vi ikke lade os slaa Kortene af hænde for at besidde Indflydelse på det bestaaende Samfund.»

PH blev af mange - og altså også af sig selv - anset for at være en fremtrædende salonkommunist. Hans karakteristisk var fra 1931 var dog præget af en vis ironisk selvdistance. Kommunist blev han aldrig, og først senere i 30'erne nærmede han sig mere til kommunismen.

A.J.