Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Historie
   .  Politisk  .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Maoisme
     .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 41.294
: :
Scocozza, Benito
Left
Rocks
2024-06-18 17:09

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Benito Scocozza

Benito Scocozza (1935-), dansk historiker og venstrefløjspolitiker. Født 17. januar 1935. Cand.phil. i historie fra Københavns Universitet 1963 og ansat sammesteds fra 1967.

Scocozza var i 1953-63 medlem af hhv. Clarté, DKU og DKP. Med bruddet mellem Sovjet og Kina gik han ud af DKP og var med til at danne Kommunistisk Arbejdskreds (1963-65). Derpå medstifter af og formand for KFML (Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister) 1968-76, da det blev omdannet til KAP (Kommunistisk Arbejderparti). Formand for dette 1976-84 og derefter medlem til partiets nedlæggelse i 1994. Siden 1993 medlem af Enhedslisten.

Fra 1963 og frem til slutningen af 80'erne var Scocozzas væsentligste bidrag til venstrefløjen hans deltagelse i opbygningen af en revolutionær organisation på et maoistisk grundlag. I 90'erne har opgaven været at samle stumperne af venstrefløjen og genskabe et troværdigt socialistisk alternativ gennem en kritisk og selvkritisk bearbejdning af erfaringerne fra såvel de erklærede sammenbrudte socialistiske regimer som den danske venstrefløj selv. Scocozzas bidrag til denne opgave er i dag indskrænket til lejlighedsvise debatindlæg i pressen samt foredrag.

Scocozzas politiske forfatterskab har overvejende haft et historisk udgangspunkt: Klassekampen i Danmarks Historie. Feudalismen (Kbh. 1976), Danmark i den internationale klassekamp (Kbh. 1978), Socialismens historie bd. 3. Fra 2. verdenskrig til 70'erne (Kbh. 1980), Socialismen mellem utopi og virkelighed (Kbh. 1982), Marxismen og revisionismen. Vejen til det socialdemokratiske samfund (Kbh. 1982), Om historie. En introduktionsbog (Kbh. 1982).

A.J.