Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Seveso

Et alvorlig giftgasudslip ramte industrikommunen Seveso 20 km nord for Milano, Italien, den 10. juli 1976. 2,5 kg dioxin blev spredt over et større område efter en lækage i en højtrykskedel i virksomheden ICMESA - et datterselskab af det schweizisk-nordamerikanske multinationale selskab Hoffman La Roche. En af selskabets ejere og ledere, Lukas-Hans Hoffman, var da vicepræsident i miljøorganisationen World Wildlife Foundation (WWF).

Ulykken fik et så alvorligt omfang, fordi hverken arbejderne eller befolkningen var informeret om, hvilke stoffer der blev anvendt i produktionen, eller om uheldet, før 8 dage senere, da virksomheden blev lukket efter en retslig kendelse. Først den 27. juli blev området omkring fabrikken evakueret.

Dioxin er et syntetisk giftstof. Virkningen på den menneskelige organisme når sit højdepunkt efter 1-2 år, med hudlidelser, svulster, håraffald, hovedpine og kræft. Det nedbryder kroppens almindelige forsvarsmekanismer mod infektioner, og lader sig kun vanskeligt udskille igen. Men mest foruroligende er den mulige virkning på arvestoffet.

Et år efter ulykken var 450 børn angrebet af en alvorlig variant af hudsygdommen klorakne, med få chancer for helbredelse. Tre personer var døde af leverkræft. Der blev født 122 deformerede spædbørn - herunder en del mongoloide. I 1978 øgedes tallet til 157. Året før ulykken var der kun ni unormale fødsler i samme område.

Ulykken i Seveso rettede søgelyset mod nordamerikanernes brug af dioxin som løvfældningsmiddel i Vietnam. Man regner med, at omkring 550 kg blev spredt fra fly, med en dosering på 9 gram per hektar. Doseringen i Seveso var 40 gram per hektar. For at gøre områderne beboelige igen har man måttet fjerne 20 cm af jordlaget og erstatte det med ny jord.

K.F.S.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 30.918