Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fødevarer
   .  Andet  .  Barn
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 23.503
: :
Spædbarnsernæring
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Grød er godt. Især julegrød.
(Solidaritet)

Spædbørn vokser og udvikler sig hurtigt. Derfor behøver de mad, som indeholder rigeligt med proteiner, mineraler og vitaminer. De har endvidere en lille mavesæk, og kan derfor ikke spise store måltider. Spædbørnskosten må med andre ord være sammensat således, at en forholdsvis lille mængde mad kan dække barnets ernæringsbehov. Endvidere er barnets fordøjelsessystem og nyrer ikke fuldt udviklet den første tid. Maden må derfor være saltfattig og letfordøjelig.

Den bedste mad for spædbarnet den første tid er modermælk, da den er specielt tilpasset barnets ernæringsbehov og fordøjelse. Men i vort samfund er forholdene ikke lagt sådan til rette, at alle mødre får tilstrækkelig hjælp og støtte til at klare at give deres børn modermælk. Der findes i dag erstatningsprodukter. De er lavet af komælk, og kan anvendes med nogenlunde resultat, men de kan ikke sidestilles med modermælk.

De industrifremstillede erstatninger kaldes modermælkserstatning, og navnet giver et skin af, at de er ligeværdige med modermælk. Det er ikke kun forældre der kan narres af dette. Indtil mødre for nogle år siden selv begyndte at presse på for at få mere hjælp til at amme, havde sundhedspersonalet ringe interesse og forståelse for modermælkens betydning. Der har heller ikke været tilstrækkelig politisk vilje til at prioritere mødrenes ret til at amme - f.eks. tilstrækkelig praktisk oplysning, ammepauser med løn, vugger på arbejdspladsen, tilstrækkelig lang barselsorlov o.l. Det at der faktisk findes et produkt, der tilsyneladende er ligeværdigt med modermælk gør, at de politiske myndigheder føler sig fritaget fra at garantere, at forholdene er til stede således at barnet kan få den mad det har ret til, nemlig modermælk.

Efterhånden som barnet vokser, kan modermælken ikke længere alene dække barnets ernæringsbehov. Det behøver yderligere mad, som grød og moset middagsmad. Tidspunktet for hvornår barnet bør begynde med denne mad varierer, men ved 5-6-månedersalderen behøver de allerfleste børn mere end blot mælk. Naturligt nok er forældrene ret usikre på, hvad barnet da skal have, og børnemadsindustrien forstår at benytte sig af dette i markedsføringen af sine produkter.

Spædbørnsernæring har traditionelt ikke været særligt højt prioriteret i undervisningen i skolen, og anden oplysning i form af bøger, brochurer o.l. har været ret mangelfuld. Da forældre har så begrænset viden om ernæring og så stærkt et ønske om at give deres børn det bedste, er de henvist til de oplysninger de falder over. Det har overvejende været industriens reklamer. Formålet med denne reklame er selvsagt at øge industriens salg ved at opbygge et mønster for spædbarnsernæring, som videst muligt er baseret på industriprodukter. Da gode offentlige vejledningsbrochurer har manglet, deles industriens reklamematerialer også ofte ud på fødeafdelinger og hos de praktiserende læger. Denne vejledning bliver derfor nærmest enerådende.

Spædbarnsernæring fremstilles som noget vanskeligt, som det er sikrest at overlade til eksperterne. At forældrene selv kan lave mad ud fra enkle råvarer, som de under alle omstændigheder anvender i den daglige husholdning, er næsten gået i glemmebogen. Ved at mose grøntsager og kartofler og eventuelt tilsætte kød eller fisk, kan barnet få en ordentlig middagsmad til en langt rimeligere pris end den færdigkøbte barnemad.

Den specialfremstillede mad på glas eller dåse kan bruges, dersom forældrene har råd til at tage det letsindigt. De har imidlertid krav på at få vide, at de betaler dyrt for letsindigheden og at barnet ikke nødvendigvis behøver den industrifremstillede specialkost. Grødpulver beriget med diverse vitaminer og mineraler gør også bespisningen af spædbarnet enkel og sikrer at barnets ernæringsbehov dækkes. Det gælder specielt jernbehovet.

Men ved at give forældre tilstrækkelig oplysning bør det være muligt at ændre situationen således at specialgrød ikke bliver det eneste alternativ for spædbørn. Flere af industriens produkter er mere til skade end gavn, fordi de indeholder store mængder sukker. Det gælder især enkelte typer af grød, safter og desserter. Da industriens reklame nærmest er blevet den officielle rettesnor for spædbørns ernæring, har disse produkter fået en uretmæssig plads i spædbørnenes ernæring.

Det er nødvendigt, at spædbørn får den rigtige ernæring. Dette område er altfor vigtigt til, at det kan overlades til industrien, som nødvendigvis må have andre overordnede mål. De politiske myndigheder må - ud fra saglig vurdering - styre spædbørnsernæringen. Målet bør være at lære forældrene, hvordan en rigtig kostsammensætning for spædbørn bør være ud fra barnets ernæringsbehov og ud fra en rigtig ressourceanvendelse og omkostninger. Først da kan forældrene på eget grundlag selv vælge den kostsammensætning, de ønsker at deres børn skal have, og ikke forledes til at tro, at det er så kompliceret, at industrien må foretage valget for dem.

G.Bo.