Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.019
: :
Spiritisme
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

Kontakt med afdøde gennem deres «ånd» (latin: spiritus) opstod som moderne retning i USA omkring midten af det 19. århundrede og spredte sig hastigt til Skandinavien i slutningen af århundredet. Under forskellige former blev mennesker med særlige evner til at komme i forbindelse med afdøde - de såkaldte «medier» - sat til at formidle budskaber fra ånderne gennem bankelyde, materialisering af «plasma», meddelelser gennem automatisk skrift osv. Udbredelsen må ses som en reaktion - især i de borgerlige bymiljøer - på den naturvidenskabelige tænkning, rationalismen og de trusler den indebar mod kristendommen i dens traditionelle former.

Kontakten med afdøde slægtninge gennem medier som i trance formidlede budskaber ved at udpege bogstaver på et dertil egnet bræt indtog en særstilling. Sådanne budskaber fra ens kære i det hinsides lader til at have været en udbredt trøst - især blandt de af middelstandens kvinder, som havde mistet mand eller barn. I mellemkrigstiden var denne form for spiritisme meget udbredt - både som alvor og selskabsleg.

H.F.D.

Litteratur

T. E. Dahl: Død, hvor er din brodd, Oslo 1975.