Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Køn  .  Kvindeorganisationer
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn  .  Feminisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 23.527
: :
Stone, Lucy
Left
Rocks
2023-05-23 11:46
Lucy Stone
Lucy Stone

Stone (1818-93), nordamerikansk feminist. Lucy Stone voksede op på en lille gård i Massachusetts og deltog tidligt i arbejdet ved siden af sin skolegang. Hun arbejdede i ni år som lærer for at spare penge til videre studier ved Oberlin College, hvor hun aflagde eksamen i 1847. Som foredragsholder for Antislavery Society blev hun i de følgende år kritiseret for at tale for meget om kvindesag, og indgik en aftale om at tale imod slaveriet i weekenderne, for kvindernes rettigheder på hverdage.

Da hun i 1855 giftede sig med Henry Blackwell, beholdt hun Stone navnet, og begge undertegnede en protest mod ægtemænds lovfæstede rettigheder - bl.a. til hustruens ejendom og indtægt. Blackwell blev en ivrig forkæmper for kvindernes sag og datteren Alice Stone Blackwell var aktiv i slutfasen af kampen for kvindestemmeretten i USA.

Efter borgerkrigen søgte Stone at kombinere kampen for afroamerikanernes og kvindernes rettigheder og kom efterhånden i modsætning til andre kvinderetsforkæmpere. Hun deltog i 1869 i dannelsen af American Woman Suffrage Association (AWSA) og redigerede i flere år bladet Woman's Journal, som snart udkonkurrerede The Revolution (se Anthony). AWSA satsede væsentligst på kampagner for kvindestemmeret i enkeltstaterne og lagde vægt på at give et respektabelt indtryk - f.eks. ved at undlade at tage skilsmissespørgsmålet op eller kritisere kirkens kvindesyn.

I modsætning til Anthony var Stone ikke særligt interesseret i kvindearbejde og fagbevægelse. Da de to organisationer blev slået sammen i 1890, synes den «forsigtige» linie at have vundet.

S.Ny.