Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 38.708
: :
Beskæftigelse
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

At være beskæftiget betyder at have lønnet arbejde. Gennem statistiske indberetninger eller undersøgelser holder de forskellige lande rede på den samlede beskæftigelse og dens fordeling på erhverv og køn. Statistisk defineres beskæftigelse ud fra en international konvention. De beskæftigede består af alle indenfor et givet aldersinterval (oftest 16-66 år) som a) udførte lønnet arbejde indenfor en given tidsperiode, enten en uge eller en dag, b) har et lønnet arbejde, men som på registrerings- eller undersøgelsestidspunktet var midlertidig fraværende, f.eks. pga. sygdom, ferie eller lignende.

 

1985

1990

1998

Beskæftigede personer

2.598.392

2.673.832

2.699.314

Erhverv Fordeling i %
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

7,4

5,9

4,3

Industri

18,6

18,8

17,7

Energi og vandforsyning

0,7

0,7

0,7

Bygge- og anlægsvirksomhed

5,8

6,3

6,0

Handel, hotel og restaurationsvirksomhed mv.

17,0

17,3

18,0

Transportvirksomhed, post og telekommunikation

6,8

6,8

6,6

Finansieringsvirksomhed mv., forretningsservice

9,0

10,6

11,4

Offentlige og personlige tjenesteydelser

34,0

33,2

34,9

Uoplyst erhverv

0,6

0,6

0,5

Beskæftigelsesudviklingen i Danmark 1985-98. Det samlede antal beskæftigede og deres fordeling på brancher og sektorer. (Danmarks Statistik)

Med underbeskæftigelse menes en fuld eller delvis mangel på lønnet arbejde. Men underbeskæftigelse er ikke det samme som den registrerede arbejdsløshed. Underbeskæftigelse bliver skønsmæssigt beregnet udfra forskellige kriterier som: 1. Har ingen arbejdsindtægt og har søgt lønnet arbejde. 2. Har ulønnet arbejde, men ønsker lønnet arbejde. 3. Antages at have for lidt ulønnet arbejde (f.eks. husmødre uden børn). 4. Antages at have for lidt lønnet arbejde. Eftersom myndighederne ikke anvender de samme kriterier, bliver opgørelserne over underbeskæftigelse forskellige. Begrebsmæssigt er det derfor uklart.

S.N.