Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Asien  .  Centralasien  .  Nordkorea
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 20/8 2004
Læst af: 28.506
: :
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Tordenskjoldsgade 14, 1.
1055 København K.

Tlf. 33 14 15 26
E-mail: dk-korea@inform.dk

Venskabsforeningen blev stiftet i 1968 og har følgende formål:

Disse formål søges fremmet gennem en lang række aktiviteter. Blandt disse kan nævnes: Udgivelse af «Det Ny Korea» og bøger og pjecer bl.a. af D.D.F.Koreas tidligere præsident Kim Il Sung, gennemførelse af udstillinger, foredrag med lysbilleder, møder, demonstrationer, filmforevisninger, studiekredse m.m. Ligeledes søges gennem forskellige politiske initiativer en indflydelse på den officielle holdning til koreaspørgsmålet. Venskabsforeningen har desuden oprettet flere lokalafdelinger rundt om i landet.

Foreningen råder over en række AV materialer og en specialsamling på 10.000 af udgivelser fra Nordkorea samt danske materialer.

A.J.