Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Latinamerika  .  Mellemamerika  .  Nicaragua
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 21.850
: :
Venskabsgruppen Nørrebro/Ciudad Sandino
Left
Rocks
2023-11-27 19:19

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Dansk solidaritetsgruppe. Venskabsgruppen blev dannet i 1985 af folk fra Nørrebro i København, der alle havde arbejdet i Nicaragua med solidaritetsarbejde. Formålet var at etablere en venskabsforbindelse mellem Nørrebro og Ciudad Sandino, en forstad til hovedstaden Managua, og derigennem udbrede kendskabet til Nicaragua. Starten på forbindelsen var et samarbejde mellem de to bydeles medborgerhuse og deres skakklubber. På Nørrebro samledes penge og skakspil ind til Ciudad Sandino. Skakspillerne skrev breve til hinanden og spillede korrespondanceskak på tværs af Atlanten.

Næste træk var at etablere en forbindelse mellem to skoler: Edgar Taleno Velez Skolen og Hellig Kors Skolen. Eleverne på 5. klassetrin skrev og tegnede til hinanden, hvor de udvekslede erfaringer fra deres hverdag. Nørrebrobørnene organiserede indsamling af penge, kladdehæfter, blyanter og andet til deres venskabsklasse.

Det blev en naturlig udvikling i venskabet, at eleverne besøgte hinanden, og i efteråret 1988 blev det til et udvekslingsprojekt, hvor først to danske elever var på besøg i Nicaragua i 4 uger, hvorefter to nicaraguanske elever besøgte Nørrebro i 6 uger.

Et af resultaterne på denne udveksling blev en bog, som skildrer en række udvalgte oplevelser fra rejserne, samt de fire unges kommentarer og vurderinger af disse oplevelser. Bogens titel er: Jeg vil hellere være gris i Nicaragua. Efter udvekslingen fortsatte brevvekslingen mellem nye klasser i et par år.

Gruppen ville udvikle samarbejdet med venskabsskolen, og tog i sommeren 1989 initiativ til et renoveringsprojekt på Edgar Taleno Skolen. Med midler fra Danida og egne indsamlede penge, drog fire håndværkere fra gruppen i november 1989 til Ciudad Sandino, for at skifte taget på skolen.

Herefter fulgte en periode, hvor gruppen i samarbejde med venskabsklassen på Nørrebro arrangerede udstilling, lavede vægmaleri og fjernlotteri om Nicaragua og venskabsprojektet.

Gruppen blev kendt på Københavnerkortet for sine mange og populære salsafester i medborgerhuset på Blågårds Plads. Københavnerne fik her deres trang til at danse salsa og drikke nicaraguansk rom stillet, og overskuddet fra festerne gik til gruppens videre arbejde. Dette arbejde blev efterhånden koncentreret i Fidels Salsatek.

I 1990 bevilgede Danida atter penge til en gennemgribende renovering af skolen i Ciudad Sandino. Vinteren 90/91 rejste 6 håndværkere fra Nørrebro til Ciudad Sandino for i samarbejde med lokale håndværkere at gennemføre renoveringen.

Forholdene i Nicaragua forandrede sig, og gruppens arbejde forandrede sig også i takt med denne udvikling. I den følgende tid fik gruppen mange henvendelser fra Nicaragua om økonomisk bistand. Gruppen valgte bl.a. at donere en generator til et kaffekooperativ, samt at hjælpe bønder fra et andet kooperativ med at købe juridisk bistand til kampen for at beholde deres jord.

Arbejdet aftog efter sandinisternes valgnederlag i 1990 og efter at en række af gruppens medlemmer i stedet gik ind i El Salvadorarbejdet i Menneskerettighedsgruppen SOL.

I løbet af 1996 afsluttede gruppen sit arbejde, da medlemmerne indså at der manglede inspiration og overskud til at fortsætte. Dog har flere fra gruppen valgt at fortsætte solidaritetsarbejdet med Nicaragua gennem andre organisationer.

A.J.