Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Politik
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 23.447
: :
Viljesvaghed
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Viljesvaghed er at handle i strid med egen vurdering af hvad der er det bedste alternativ. «Det gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gør jeg.» Viljesvaghed opleves gerne som en konflikt mellem flere motiver: Det er gode grunde på begge sider, men de svageste grunde sejrer. Det kan være konflikt mellem lyst og pligt, mellem kortsigtede og langsigtede interesser.

Det forholder sig dog ikke nødvendigvis således, at viljesvaghed er at handle i overensstemmelse med lyst eller med kortsigtede interesser. Man kan være overbevist om, at lyst i en given situation bør veje tungere end pligt, og alligevel være ude af stand til at handle efter sin overbevisning. Da viljesvaghed forudsætter en konflikt mellem motiver, kan den alene optræde hos personer med en vis viljestyrke. Totalt impulsive personer kan ikke være viljesvage, for hos dem findes der ikke noget, som forsøger at modstå impulserne.

Handling ud fra viljesvaghed kan ofte føres tilbage til en vane, fordi man rutinemæssigt følger et vist adfærdsmønster, selv når man ved, at det i den konkrete situation ikke er det bedste. På den anden side er det bl.a. ved at opbygge de rigtige vaner, at man kan overvinde sin viljesvaghed. Det sæt af vaner som udgør vor karakter, er med andre ord både en årsag og en løsning på viljesvaghedens problem. Hvor stort problemet er, vil afhænge af forholdet mellem de vaner man har og de situationer man kommer ind i. Hvis man ofte kommer i situationer, hvor man af vane handler mod sin overbevisning om hvad der er det bedste, kan man enten gøre noget ved sin karakter, eller forandre sit liv for at undgå disse situationer.

Selv om vi hverken står helt frit ifht. at vælge karakter eller livsforløb, har vi et vist spillerum i begge henseender, som bør udnyttes til at skabe overensstemmelse mellem det vi vil, og det vi gør. Men vi bør ikke bruge for meget af vort liv med at bane nye veje og følge dem; Der skal også være plads til spontanitet, og da må der også være plads til viljesvaghed.

J.E.