Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Politik
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 22.587
: :
Viljesvaghed
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Viljesvaghed er at handle i strid med egen vurdering af hvad der er det bedste alternativ. «Det gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gør jeg.» Viljesvaghed opleves gerne som en konflikt mellem flere motiver: Det er gode grunde på begge sider, men de svageste grunde sejrer. Det kan være konflikt mellem lyst og pligt, mellem kortsigtede og langsigtede interesser.

Det forholder sig dog ikke nødvendigvis således, at viljesvaghed er at handle i overensstemmelse med lyst eller med kortsigtede interesser. Man kan være overbevist om, at lyst i en given situation bør veje tungere end pligt, og alligevel være ude af stand til at handle efter sin overbevisning. Da viljesvaghed forudsætter en konflikt mellem motiver, kan den alene optræde hos personer med en vis viljestyrke. Totalt impulsive personer kan ikke være viljesvage, for hos dem findes der ikke noget, som forsøger at modstå impulserne.

Handling ud fra viljesvaghed kan ofte føres tilbage til en vane, fordi man rutinemæssigt følger et vist adfærdsmønster, selv når man ved, at det i den konkrete situation ikke er det bedste. På den anden side er det bl.a. ved at opbygge de rigtige vaner, at man kan overvinde sin viljesvaghed. Det sæt af vaner som udgør vor karakter, er med andre ord både en årsag og en løsning på viljesvaghedens problem. Hvor stort problemet er, vil afhænge af forholdet mellem de vaner man har og de situationer man kommer ind i. Hvis man ofte kommer i situationer, hvor man af vane handler mod sin overbevisning om hvad der er det bedste, kan man enten gøre noget ved sin karakter, eller forandre sit liv for at undgå disse situationer.

Selv om vi hverken står helt frit ifht. at vælge karakter eller livsforløb, har vi et vist spillerum i begge henseender, som bør udnyttes til at skabe overensstemmelse mellem det vi vil, og det vi gør. Men vi bør ikke bruge for meget af vort liv med at bane nye veje og følge dem; Der skal også være plads til spontanitet, og da må der også være plads til viljesvaghed.

J.E.