Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Asien  .  Sydøstasien  .  Østtimor
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 21.590
: :
Østtimorkomiteen
Left
Rocks
2023-11-27 19:19

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Østtimorkomiteen
c/o Torben Retbøll
Falstergade 3
8000 Århus C

Tlf. 8612 6753

Den danske Østtimorkomité blev dannet i 1980, fem år efter Indonesiens invasion af Østtimor. Komiteens formål er for det første at informere offentligheden om denne konflikt, som massemedierne i stor udstrækning har fortiet. For det andet arbejder komiteen for at få Indonesien til at opgive sin ulovlige besættelse af Østtimor og trække sine styrker tilbage - i overensstemmelse med en række resolutioner fra FN's Generalforsamling, Sikkerhedsråd og Menneskeretskommission i Genève.

Komiteen har kun få ressourcer og producerer derfor ikke noget nyhedsbrev. Den fungerer som et sted, hvor man kan henvende sig, hvis man ønsker at vide mere om denne konflikt. Det gælder ikke kun journalister, der planlægger en rejse til området, og studerende, der skal skrive en opgave, men alle og enhver, der ønsker at undersøge et markant eksempel på, hvordan den globale magtpolitik fungerer i praksis.

Komiteens stifter (Torben Retbøll) har redigeret tre antologier om Østtimor, der alle er udgivet af IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) i København:

Desuden har Torben Retbøll skrevet mange læserbreve, kommentarer og artikler om konflikten til mange forskellige aviser og tidsskrifter. Han har også holdt mange foredrag om Østtimor for mange forskellige forsamlinger. Han var gæsteredaktør på Mellemfolkeligt Samvirkes tidsskrift Kontakt, da det udsendte et temanummer om denne konflikt (nr. 3, november 1994).

Der findes et internationalt netværk af Østtimorkomiteer, der arbejder tæt sammen med Østtimors modstandsbevægelse (CNRM). Den danske Østtimorkomité er en del af en global græsrodsbevægelse, der bekæmper Indonesiens aggression og støtter Østtimor kamp for frihed og retfærdighed.

T.R.