Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Asien  .  Sydøstasien  .  Østtimor
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 22.736
: :
Østtimorkomiteen
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Østtimorkomiteen
c/o Torben Retbøll
Falstergade 3
8000 Århus C

Tlf. 8612 6753

Den danske Østtimorkomité blev dannet i 1980, fem år efter Indonesiens invasion af Østtimor. Komiteens formål er for det første at informere offentligheden om denne konflikt, som massemedierne i stor udstrækning har fortiet. For det andet arbejder komiteen for at få Indonesien til at opgive sin ulovlige besættelse af Østtimor og trække sine styrker tilbage - i overensstemmelse med en række resolutioner fra FN's Generalforsamling, Sikkerhedsråd og Menneskeretskommission i Genève.

Komiteen har kun få ressourcer og producerer derfor ikke noget nyhedsbrev. Den fungerer som et sted, hvor man kan henvende sig, hvis man ønsker at vide mere om denne konflikt. Det gælder ikke kun journalister, der planlægger en rejse til området, og studerende, der skal skrive en opgave, men alle og enhver, der ønsker at undersøge et markant eksempel på, hvordan den globale magtpolitik fungerer i praksis.

Komiteens stifter (Torben Retbøll) har redigeret tre antologier om Østtimor, der alle er udgivet af IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) i København:

Desuden har Torben Retbøll skrevet mange læserbreve, kommentarer og artikler om konflikten til mange forskellige aviser og tidsskrifter. Han har også holdt mange foredrag om Østtimor for mange forskellige forsamlinger. Han var gæsteredaktør på Mellemfolkeligt Samvirkes tidsskrift Kontakt, da det udsendte et temanummer om denne konflikt (nr. 3, november 1994).

Der findes et internationalt netværk af Østtimorkomiteer, der arbejder tæt sammen med Østtimors modstandsbevægelse (CNRM). Den danske Østtimorkomité er en del af en global græsrodsbevægelse, der bekæmper Indonesiens aggression og støtter Østtimor kamp for frihed og retfærdighed.

T.R.