Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.686
: :
Aktiekapital
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Aktieselskabsloven fastslår, at alle sådanne selskaber skal have en såkaldt aktiekapital. De som køber aktier i en virksomhed når den etableres, må indbetale aktiernes pris til selskabet. Virksomheden bruger så pengene til at købe forskellige typer dele, der er nødvendige for dens drift. Aktiekapitalen vil da stå bogført til den totale værdi af de aktier, som blev tegnet.

Aktieselskaber kaldes ofte for uansvarlige selskaber. Virksomheder som ikke er aktieselskaber og ejes af en eller nogle få personer, kaldes ansvarlige eller personlige selskaber. Grunden til dette skel er at ejerne af et aktieselskab - aktionærerne - ikke kan tabe mere end aktiernes værdi, hvis virksomheden går konkurs. Aktiekapitalen er det eneste de kan tabe, og derfor kaldes denne også for ansvarlig kapital. Kreditorerne kan ikke kræve at få andre midler fra aktionærernes private formuer. I de personlige selskaber derimod, kan de i tilfælde af konkurs fratage ejerne hele deres private formue.

Aktiekapitalen i en virksomhed kan øges på to måder. Den ene er ved nytegning. Da øges antallet af aktier og publikum inviteres til at købe dem. Den anden måde er gennem opskrivning. Det man da gør er at hæve værdien af aktiekapitalen på papiret. Virksomheden bliver overhovedet ikke tilført nye pengemidler.

Udbyttet regnes normalt i procent af aktiekapitalen. For fagligt organiserede og tillidsvalgte er det derfor vigtigt at følge aktiekapitalens størrelse nøje. Foretages der opskrivning, vil talgrundlaget for udregning af udbyttet blive øget på en kunstig måde. Bruger man efter en sådan opskrivning den samme udbytteprocent som tidligere, vil virksomheden tappes for et større udbytteløb.

O.N.