Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.179
: :
Bolsjevisering
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Bolsjevisering betegner tendensen i den kommunistiske verdensbevægelse fra 5. Komintern-kongres (juni 1924), til at alle teoretiske og organisatoriske erfaringer fra Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) blev tillagt international betydning, og at kommunistpartierne skulle overtage disse. Der sigtedes her først og fremmest til de organisatoriske og taktiske principper, som efter Kominterns opfattelse var bekræftet gennem det russiske partis revolutionære erfaringer.

I en vedtagelse fra Kominterns udvidede eksekutivmøde marts-april 1925, blev bolsjevisering opstillet som en hovedparole for medlemspartiernes videre arbejde. Det blev understreget, at sektionerne fortsat var præget af deres udgangspunkt i 2. Internationale, og at de kun ville være i stand til en organisering af revolutionen, hvis de lærte bolsjevikkernes metoder og udviklede sig til bolsjevistiske partier. Gennem udførlige retningslinier blev kommunistpartierne anvist, hvordan bolsjeviseringen teoretisk og organisatorisk skulle gennemføres. I teorien afgrænsede man sig fra Rosa Luxemburgs spontanitetstænkning og understregede partiets ledende rolle som den nødvendige subjektive faktor. Organisatorisk betød bolsjeviseringen, at partierne hurtigst muligt skulle afvikle deres områdemæssigt opbyggede organisationer. I stedet skulle de organiseres med bedriftsceller som basis. Det blev erklæret, at parolen om en arbejder- og bonderegering betød det samme som proletariatets diktatur.

Bolsjeviserings-parolen blev efter 1925 udviklet stadig videre. Den stødte på modstand i mange Kominternsektioner, sådan at nyorganiseringen af bedriftsceller i en række partier aldrig blev fuldstændig gennemført. Først i slutningen af 1920'erne kunne bolsjeviseringen betragtes som nogenlunde afsluttet.

Den bureaukratiske bolsjevisering svarede kun i ringe grad til de vesteuropæiske kommunistpartiers virkelighed, men harmonerede med visse træk i SUKP's situation.

E.Lo.