Send
Rødt elektronisk leksikon
 

Rødt elektronisk leksikon

- om alt det du normalt ikke hører om i tv, radio og aviser

LH Avisen nr. 6, September 2000

2400 artikler og 3 mio. ord for 200 kr.

Forlaget Solidaritet udgav 1. maj Danmarks første arbejderleksikon. I 2400 opslag fortæller det om arbejderbevægelsens pionerer i ind- og udland; om arbejdskonflikter fra storkonflikten i 1899 til storkonflikten i 1998; om begreber fra strejke til profit, om arbejdsmiljø og om alle Jordens lande

"Overenskomsten... sikrer arberderklassen mod kapitalisternes hæmningsløse udbytning."

Ordene stammer fra en artikel fra 1977 af Karen Jespersen - dengang VS'er, senere kendt som socialdemokratisk socialminister. Til sidst i artiklen om "Overenskomsterne" angribes LO og Socialdemokratiet for deres utilslørede klassesamarbejde og støtte til indkomstpolitik.

L&H'ere på Nettet

En noget roligere tone findes hos Erik Juel Larsen, vores tidligere faglige sekretær. Han skriver om "Hovedaftalen". Blandt andet nævner han, at visse begrænsninger i arbejdsgivernes afskedigelsesret er en af de eneste større ændringer siden Septemberforliget i 1899. I en artikel om "Tillidsmandsringen" kan mærkater fra nogle af L&H's større strejker genses. Artiklen er skrevet af John Jakobsen fra Stilladsbrancheklubben.

Arbejdsmiljø

"Aktionsgruppen. Arbejdere Akademikere" er også beskrevet med billeder fra Arbejdsmiljøets Internationale Dag og en Asbest-demonstration foran den canadiske ambassade, hvori Niels Wegeland fra L&H's miljøudvalg deltog. Desuden findes mange gode artikler om arbejdsmiljøet lige fra ergonomi (løft m.m.) til skifteholdsarbejde.

Elektronisk adgang

Alt i alt et spændende input på cd-rom, som kan erhverves for 200 kr. ved at skrive til tidsskriftet Solidaritet, Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh. N.

Der er også adgang via Internettet: www.solidaritet.dk, hvor man kan klikke på billedet med "Leksikon for det 21. århundrede".

Mundtlig adgang

Til dem der ikke har elektronisk adgang, må det være en trøst, at det jævnligt er muligt at møde Erik Juel Larsen, John Jakobsen, Niels Wegeland og AAA i L&H. HF