Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 30/4 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 23.575
: :
Christensen, Anders Peter
Left
Rocks
2024-06-17 04:22

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Anders Peter (Pierre) Christensen (ca. 1850-1901), dansk billedskærer og socialdemokrat. Sluttede sig under sit 12 årige ophold i Paris til arbejderbevægelsen. Tilhørte arbejderpartiets revolutionære fløj, og var formand for billedskærernes fagforening. Deltog i 1888 i den Internationale Arbejder- og Fagforeningskongres i London. Deltog i 1889 i den Internationale Socialistkongres i Paris, der var forløberen for Første Internationale. Medlem af socialdemokratiets Fagforeningsudvalg. I 1889 medstifter af «Litterær socialistisk Forening» og medlem af redaktionen på «Arbejderen. Socialistisk Ugeblad». Samme år ekskluderet af partiet og derefter aktiv i det Revolutionære Socialistiske Arbejderparti og dets faglige organisation.

A.J.