Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 20.497
: :
Komsomol
Left
Rocks
2023-02-23 06:07

Komsomol (1918-91), det kommunistiske ungdomsforbund i Sovjetunionen. Navnet er en forkortelse for «Det unionelle leninistiske Ungdomsforbund».

Komsomol var en masseorganisation, der fik tilslutning fra næsten alle unge sovjetborgere i 15-26 års alderen, samtidig med at det fungerede som den ledende organisation for Ungpionerernes Forbund, der organiserede de 9-14 årige.

Forbundet blev grundlagt i 1918 på foranledning af Lenin. I Sovjetunionens første år udøvede det en selvstændig og kritisk virksomhed, men efter Stalins magtovertagelse knyttedes det tæt til kommunistpartiet (SUKP). Dets medlemmer forpligtigede sig ved optagelsen til at være ateister, til at studere de kommunistiske teorier og uddanne sig i våbenbrug.

Komsomols organisatoriske opbygning svarede nøje til partiets. Dets øverste organ var Komsomols Alunionskongres og centralkomiteen, der var underlagt kommunistpartiets centralkomite.

Fra 1925 udgav forbundet sit eget avis Komsomolskaja Pravda, mens Ungpionerernes blad hed Pionerskaja Pravda.

Med opløsningen af kommunistpartiet i 1991 opløstes også Komsomol.

A.J.