Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 20.512
: :
Luddisme
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Luddisme, betegnelse for maskinknuserbevægelse i England i begyndelsen af 1800 tallet.

Bevægelsen startede i slutningen af 1811 i Nottingham distriktet. Baggrunden var de dårlige forhold for arbejderne i tekstilindustrien, hvor udbytningen var øget drastisk efter indførelsen af maskiner. Maskinerne skabte arbejdsløshed og pressede lønnen for dem der bevarede arbejdet. Dertil kom at kvaliteten af f.eks. de maskinfremstillede strømper var meget ringe. Konsekvensen var udviklingen af maskinknuserbevægelsen, hvis maskerede medlemmer om natten ødelagde maskiner. Også i 1700 tallet havde der fundet ødelæggelse af maskiner sted, men slet ikke i det omfang det nu antog. Det skyldtes ikke mindst støtte fra den lokale befolkning.

I vinteren 1811-12 og videre om foråret spredte bevægelsen sig til de øvrige grevskaber i Nord- og Midtengland. Baggrunden var dels den alvorlige økonomiske situation, dels at bevægelsen konsekvent afstod fra vold mod mennesker.

Bevægelsens organisationsforhold er aldrig blevet afdækket til bunds. Dens leder, «King Ludd» var muligvis, muligvis ikke en virkelig person. Navnet Ludd skal under alle omstændigheder være taget fra en person ved navn Ned Ludd, der menes at have været en landsbyoriginal, der foretog en maskinødelæggelse i 1799. Det er dog muligt, at også «Ned Ludd» ikke har eksisteret.

I 1812 blev en gruppe ludditter skudt ned af soldater, der var tilkaldt af en arbejdsgiver. Da denne til gengæld blev myrdet, blev der vedtaget en stærk repressiv lovgivning, og en retssag i York i 1813 knuste bevægelsen med domme om henrettelser og deportationer.

I 1816 blussede den atter op over hele England i særdeles velorganiseret form, men hårde modforholdsregler og især en forbedring af de økonomiske forhold for arbejderklassen førte atter til bevægelsens opløsning.

A.J.