Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Holland
    .  Portugal
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Filosofi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 14/10 2003
Læst af: 32.944
: :
Spinoza, Baruch (Benedictus)
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Benedictus de Spinoza
Benedictus de Spinoza

Benedictus de Spinoza (24. november 1632 - 21. februar 1677), hollænder af portugisisk oprindelse, kætter, en af den moderne filosofis store rationalister på linie med René Descartes og Gottfried Leibniz. Han betragtes desuden som grundlægger af den moderne bibelkritik. Spinoza var jøde og blev af de ældre i sin synagoge kaldt for Baruch Spinoza. I byen hvor han voksede op blev han kaldt Bento de Spinoza eller Bento d'Espiñoza.

Spinoza blev berømt for sin panteisme, sin neutrale monisme og det forhold at hans etik blev formuleret som postulater og definitioner, som var der tale om en geometrisk afhandling. I sommeren 1656 blev han ekskommunikeret af det jødiske samfund for sin påstand om, at gud i virkeligheden var naturens og universets indre mekanisme, og at bibelen var et metaforisk og allegorisk værk, der blev anvendt til at undervise i guds natur. Hans opfattelse tog udgangspunkt i Descartes' ønske om at forklare verden som et samlet mekanisk system. Efter at være blevet ekskommunikeret antog han det latinske fornavn Benedictus, der svarede til hans oprindelige jødiske navn Baruch. Da offentligheden var fjendtligt stemt overfor hans teologisk-politiske afhandling fra 1670 og hans udgave af kartesianisme, afstod han fra at offentliggøre sine arbejder. Hans etik blev først offentliggjort af hans venner efter hans død.

Spinoza er blevet beskrevet som «den største kristne» og den «største ateist». Hans holdning var, at menneskelig adfærd er fuldstændig determineret, og at friheden består i at vi ved den er determineret. Frihed er derfor ikke muligheden for at sige «nej» til hvad der sker med os, men derimod at kunne sige «ja» og fuldstændig forstå, hvorfor tingene sker.

A.J.

Litteratur

Spinoza, Baruch: A Theologico-Political Treatise, 1670.
Spinoza, Baruch: Tractatus Politicus, 1677
Spinoza, Baruch: The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata), 1677
Spinoza, Baruch: On the Improvement of the Understanding, 1677
Spinoza, Baruch: Short Treatise on God, Man and His Well-Being .

Internet