Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 12/2 2012
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 19.661
: :
Statsansattes Kartel
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Statsansattes Kartel (StK) (1909-2007).

StK kan med god ret føre sin historie tilbage til Centralorganisationen for Jernbane-, Post-, Telegraf- og Toldetaterne (Funktionærklasserne), der blev stiftet 26. november 1909 af Dansk Jernbaneforbund, Postfunktionærernes Fællesorganisation, Telegrafledernes Forening af 1896 og Toldrorsbetjentforeningen af 1904. I 1920 ændredes navnet til Statstjenestemændenes Centralorganisation (Funktionærklasserne), fra 1937 Statstjenestemændenes Centralorganisation I (COI). COI indtrådte 4. december 1986 sammen med Centralorganisationen af overenskomstansatte i staten (CO-STAT) i det nydannede Statsansattes Kartel (StK). Fra 15. november 1988 benævnedes COI som Tjenestemandssektionen i StK. Sektionen blev sammen med den anden sektion, Overenskomstsektionen (CO-STAT), opløst 1. januar 1994. Den 21. juni 2007 fusionerede Statsansattes Kartel med Det Kommunale Kartel. Den nye organisation fik navnet Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).
 
StK var centralorganisation for de statsansatte i primært LO-forbund, herunder HK og 3F som de største i 2007. De blev omtalt som tilhørende de lavere funktionærklasser og gik under betegnelsen «sølvsnorene» til forskel fra de højere funktionærklasser af indendørsarbejdende «guldsnore» i COII. Organisationen forhandlede overenskomst med Finansministeriet gennem sin repræsentation i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), tidligere Tjenestemændenes Fællesudvalg (TFU). Før Tjenestemandsloven af 1958 havde de enkelte forbund forhandlingsretten, der oprindeligt blev opnået i 1910.

Je.J.

Litteratur

Statstjenestemændenes Centralorganisation I. (Funktionærklasserne) 1909-1934, København 1934.
Statstjenestemændenes Centralorganisation I. Funktionærklasserne 1909 26. november 1959, København 1959.
COI. Nutid og fremtid. 7 artikler om COI - og omgivelser. Jubilæumsskrift, København 1984.
 
Arkiv:
Statsansattes Kartels arkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv