Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.621
: :
Amatør
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Amatør kommer af latin «amare», elske. Begrebet anvendes overvejende indenfor områderne kunst og sport. En amatør er en person som beskæftiger sig med kunst eller idræt, uden at få vederlag for det han gør.

Skellet mellem amatør og professionel blev særdeles vigtig, da konkurrenceidrætten begyndte at udvikle sig i starten af det 20. århundrede - især i tilknytning til De olympiske Lege. I det 19. århundrede havde man ikke skelnet mellem de der konkurrerede om pengepræmier og de der ikke gjorde det. Hvert land har udviklet sine egne amatørregler, men disse er siden blevet samordnet af de internationale idrætsforbund. I forbindelse med De olympiske Lege har Den internationale Olympiske Komité (IOC) lavet sit eget reglement. Disse regler går i hovedtrækkene ud på, at en amatør ikke har mulighed for at konkurrere om pengepræmier eller modtage vederlag for sin idræt på andre måder end dem, der er accepteret af det enkelte forbund. En amatør har heller ikke mulighed for at deltage i konkurrencer med professionelle idrætsudøvere uden at blive frataget sin amatørstatus. Der findes undtagelser fra disse regler. F.eks. godkendelsen af vederlag for tabt arbejdsfortjeneste. Enkelte forbund accepterer dog brugen af idrætsmænd i forbindelse med reklame, så længe aftalen går gennem forbundet og ikke direkte til den enkelte idrætsmand.

I den situation som den internationale konkurrenceidræt befinder sig i i dag, findes der et utal af muligheder for at omgå amatørbestemmelserne. For at konkurrere på topplanet internationalt må man have økonomisk støtte for at kunne klare de træningsmængder der skal til, uden at idrætsudøveren samtidig mister sit levebrød. Den mest almindelige form for støtte er, at idrætsudøverens situation lettes gennem forskellige former for stipendier fra det offentlige, eller at klubberne hjælper med arbejde, hvor udøveren kan tage fri for at træne osv. Fra 1980'erne blev det endvidere almindeligt, at større virksomheder optræder som «sponsorer» for bestemte klubber og derved er med til at finansiere klubbens aktivitet mod at bruge klubben som reklame for sine produkter. Dette har ført til, at erhvervslivet har fået en langt større kontrol over udviklingen indenfor amatøridrætten.

Skellet mellem amatør og professionel er meget vanskeligere at opretholde indenfor kunsten. Indenfor de udøvende kunstarter lader skellet sig delvist opretholde, men blandt skabende kunstnere er dette nærmest umuligt. Det er nærmest umuligt at have skabende kunst som eneste indtægtskilde i et kapitalistisk samfund. Det er desuden meget få, der har det som hovedindtægt. De fleste har som regel andet indtægtsgivende arbejde ved siden af deres virke som kunstner.

T.Ka.