Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 30.937
: :
Embargo
Left
Rocks
2024-07-24 04:56
2024-07-23 05:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Embargo kommer af det spanske «embargar»: Hindre. Juridisk betyder det tilbageholdelse, beslaglæggelse af ejendom som tilhører en anden stat eller en anden stats borgere. Det kan også betyde forbud mod at skibe indregistreret i et land forlader dette lands havne. Embargo er ofte brugt mellem krigsførende parter eller i andre typer konflikter mellem stater. Embargo har efterhånden også fået betydning af afspærring, blokade. F.eks. anvendes udtrykket våbenembargo i betydningen forbud mod at sælge eller fragte våben til et vist område. Embargoer kan være internationale kollektive foranstaltninger i f.eks. FN regi eller enkeltlandes foranstaltninger. FN har siden 1990 udsat Iraq for embargo. USA opretholder sine egne ensidigt politisk betingede embargoer mod bl.a. Cuba, Iran og Libyen. Disse embargoer udsættes jævnligt for skarp kritik fra det internationale samfunds side.

K.So.