Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.793
: :
Femte kolonne
Left
Rocks
2023-11-27 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

«Madrid falder», udtalte Francogeneralen Queipo de Llano i efteråret 1936, «fordi oprørsstyrkerne udover sine fire kolonner belejrere har en femte indenfor byen selv: Madrids borgerskab, som i hemmelighed modarbejder den lovlige regering og dens forsvarsbestræbelser». Siden da har udtrykket «femte kolonne» fået betydningen: Hemmelig samarbejdspartner bag fjendens linier. Under sammenbruddet i Norge i foråret 1940 var det almindeligt antaget, at tyskerne havde en effektiv femte kolonne i gang. Ellers kunne man ikke forklare, at landet politisk og militært stillet overfor invasionsstyrkerne faldt sammen. Senere under krigen byggede forfatteren Helge Krog videre på denne antagelse, da han skrev sit polemiske skrift: «6. kolonne ... ?». Ved siden af Quislings femte kolonne, mente han nemlig, fik besættelsesmagten hjælp af en sjette og mere fatal kolonne, nemlig af hjemmefrontsledelsen selv, der sørgede for at holde den norske modstand indenfor civile og «åndelige» former. Ved at advare mod sabotage og væbnede aktioner tjente hjemmefrontsledelsen i virkeligheden de tyske formål, mente Krog, og senere forskning har på visse punkter givet ham ret i dette. Derimod er der ikke meget, der støtter antagelsen om, at Quisling og NS udgjorde nogen støtte for besættelsesmagten, hverken i 1940 eller senere. Tværtimod må man konstatere, at denne formodede femte kolonne i Norge mere var en hjælp for modstandsbevægelsen end for tyskerne.

H.F.D.