Send
Jens Erik Kofoed Pedersen [J.E.K.P.]

Jens Erik Kofoed Pedersen

Jens Erik Kofoed Pedersen (1941-), cand.phil., ansat i kortere og længere forløb som arkivar på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA).

Artikler af forfatter: Jørgensen, Aage
  Kiefer, Karl
  Kruse, Alfred