Send
Helge Kragh [H.Kr.]

Helge Kragh

Helge Kragh (1944-), professor i videnskabshistorie ved Aarhus Universitet og har tidligere været professor ved Cornell University, USA, og Universitetet
i Oslo. Han har især arbejdet med de fysiske videnskabers historie og filosofi,
og har skrevet en lang række afhandlinger om fysikkens, kemiens og astronomiens
historie siden 1850. Inden for kosmologiens historie har han især beskæftiget
sig med det 20. århundrede, men har også skrevet sammenfattende fremstillinger
af verdensbilledet siden oldtiden. Desuden har han undersøgt forholdet mellem
kosmologi og kristendom i et historisk perspektiv.

Artikler af forfatter: Kosmologi