Send
Uffe Juul Jensen [U.Ju.J.]

Uffe Juul Jensen

Uffe Juul Jensen (1946-). Professor i filosofi ved Institut for filosofi og idehistorie, Aarhus Universitet. Leder for Center for Sundhed, Menneske og Kultur, AU. Uffe Juul Jensen har i en årrække gennem forskningsarbejde, i en lang række publikationer og i foredrag, diskussioner og debat såvel nationalt som internationalt deltaget i udvikling af og diskussion om medicinens og sundhedsvæsenets filosofiske, videnskabsteoretiske og etisk-politiske spørgsmål.

Artikler af forfatter: Sygdom og sundhed