Send
Kirsten Hyldgaard [K.Hyl.]

Kirsten Hyldgaard

Kirsten Hyldgaard (1960-). Lektor i pædagogisk filosofi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, (DPU), Aarhus Universitet. Har udgivet:
(2007) (red.). Freud og det sociale (2007). Vanløse: Forlaget Drift (med René Rasmussen)
(2006). Videnskabsteori – en grundbog til de pædagogiske fag. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag
(2003). Det utidige subjekt. Lacan, Freud, Heidegger, Sartre, Badiou, Zizek m.fl. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag
(1998). Fantasien til afmagten. 7 kapitler om Lacan og filosofien. København: Museum Tusculanums Forlag
(1990). Heidegger og teknikkens tidsalder. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Artikler af forfatter: Sublimering