Send
Ole Fredrik Lillemyr [O.F.L.]

Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr, uddannet lærer i folkeskolen 1968, studier ved Univ.i Trondheim (nu NTNU): musik (mellemfag) og pædagogik (mellemfag). Derefter magistergrad i pædagogik 1977. Arbejdede som lærer i grundskolen (3 år), og forskellige stillinger ved Universitetet i Trondheim (ca. 9 år). Derefter arbejdet ca. 30 år ved Dronning Mauds Minne Høgskolen i Trondheim, som førsteamanuensis, rektor, docent og professor.
På grundlag af sine forelæsninger ved DMMH har han skrevet bøgerne Lek på alvor og Lek – opplevelse – læring i barnehage og skole, og har desuden skrevet om leg i mange andre bøger. Hans forskning har rettet sig mod børn i førskolealderen og skolealderen. I de senere år desuden mod børn med forskellig sociokulturel bgkgrund.
Har desuden forsket i førskolelærer- og lærerstuderendes holdninger og i ledelse i skole og børnehave. Hans baggrund som lærer i grundskolen og fra undervisning på universitetet og høgskolen, har medført en stærk interesse for forholdet mellem leg og læring, og for selvopfattelse og motivation.

Artikler af forfatter: Leg