Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Hermansson, Carl-Henrik

Carl-Henrik Hermansson
Carl-Henrik Hermansson

Hermansson (1917-), svensk kommunistisk politiker og skribent, riksdagsrepræsentant og leder af SKP (Sveriges Kommunistiske Parti), det senere Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), i årene 1964-74.

Hermanssons vigtigste indsats har været forsøget på at forny svensk kommunisme både politisk og teoretisk. Som redaktør af kommunistpartiets hovedorgan «Ny Dag» i 50'erne, trådte han frem som talsmand for en mere åben linie overfor andre venstrekræfter og kritiserede forsigtigt den østeuropæiske og sovjetiske kommunisme. I bogen «Vänsterns väg» (1965) tog han konsekvensen af denne linie og sluttede sig til den nye strømning på den europæiske venstrefløj, som på dette tidspunktet begyndte at blive synlig, og som i de øvrige nordiske lande resulterede i dannelsen af radikale socialistiske folkepartier.

På SKP's kongres i 1964 blev Hermansson valgt til partileder efter den afgående Hilding Hagberg. Valget af Hermansson markerede et politisk sving bort fra afhængigheden af Sovjet, men indebar samtidig, at partiet blev delt i to fløje: En uafhængig og åben og en ortodoks og sovjetvenlig. Med den nye strømnings sejr og Hermanssons smidige manøvreringer som partileder lykkedes det SKP at undgå både en splittelse mellem de to fløje og en dogmatisk forstening. Hermanssons anstrengelser for at holde partiet sammen kunne imidlertid ikke holde i længden. Sovjetunionens indmarch i Tjekkoslovakiet og en række andre tilbageslag for demokratiseringsforsøgene i Østeuropa førte i løbet af 70'erne til stigende polarisering mellem partiets ortodokse og uortodokse fløj. Op til kongressen i 1977 blev stillingen uholdbar for den ortodokse minoritet. I stedet for at lide et afgørende nederlag i organisationen valgte den at bryde ud. På grund af Hermanssons politiske og taktiske manøvreringer i sin periode som partileder, var den ortodokse grupperings positioner imidlertid  blevet så svækket, at partisplittelsen ikke ændrede den stilling VPK havde som den dominerende kommunistiske organisation i svensk arbejderbevægelse.

Hermanssons vigtigste teoretiske indsats har bestået i kortlægningen af strukturen i den moderne svenske kapitalisme. I bøger som «Koncentration och storföretag» (1959) og «Monopol och storfinans» har han gjort en banebrydende indsats mht. analysen af det svenske samfunds økonomiske og magtmæssige opbygning. Hermansson påviser i disse værker den hurtige koncentration af kapital og ejendomsforhold i Sverige efter 2. Verdenskrig.

H.A.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 22.156