Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Hierarki

Hierarki er en ordning hvor magt, myndighed, autoritet og prestige er systematisk ulige fordelt mellem folk. Det er et system med klare regler for, hvem der skal bestemme og hvem der skal adlyde. Et hierarki kan fremstilles som en trekant eller en pyramide. Øverst er der få, som har megen magt, længere nede er der færre, som har mindre magt, og på bunden er der mange, som ikke har magt.

H
IIIII
EEEEEE
RRRRRRR
AAAAAAAAA
RRRRRRRRRRRR
KKKKKKKKKKKKK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Gode eksempler på hierarkisk opbyggede organisationer er militæret, det leninistiske parti og Landsorganisationen. Modsætningen til hierarkisk organisering er en flad organisering, hvor alle medlemmer i en organisation er ligestillede, og intet organ kan træffe beslutninger som binder lavere organer.

Samfundspyramiden - en gang betragtet som udtryk for en guddommelig og naturlig orden.

Hierarkiet kan være formaliseret med klare regler, men det behøver ikke at være det. Selv om der ikke står skrevet noget sted, at det skal være således, kan det alligevel ske, at folk som arbejder, bor eller har andre ting tilfælles kan fordele magt systematisk ulige imellem sig: Far er over mor, mor er over Per, Per er over Hanne, Hanne er over katten osv.

Systemer eller sammenslutninger kan være hierarkiske uanset hvor store eller små de er. Man kan således tale om en hierarkisk rangordning af alle verdens lande, om at samfundet i et land er hierarkisk opbygget, om at organisationer står i et hierarkisk forhold til hinanden, eller om at forholdet mellem de der er med i den samme formelle eller uformelle organisation er hierarkisk.

I mange ordbøger er hierarki forklaret med «præstevælde», men egentlig er det navnet på den indre rangordning mellem engle, ærkeengle og andre medlemmer af det himmelske system.

A.Ho.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 90.791