Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Arbeiderpartiets Kvinneforbund

Det norske Arbeiderpartiets Kvinneforbund blev stiftet i december 1901 med 260 medlemmer fordelt på følgende foreninger: Arbeiderpartiets Kvinneforening, Kvindelige tændstikarbejderes forening, Nydalens kvindelige arbejderforening, Maskinstrikkernes forbund, Syerskenes forening og Vask- og rengøringskvindernes forening.

Initiativet kom i første række fra Arbeiderpartiets kvinneforening, som samtidig fik støtte fra partiet selv. Formålet var at samle kvindelige fag- og arbejderforeninger på et «socialistisk grundlag», således at kvinderne gennem det kunne «varetage sine politiske interesser». Lovene slog fast, at formålet var at «virke for kvindernes sociale og politiske frigørelse, samt at værne om og fremme kvindernes faglige og økonomiske interesser i alle henseender». Forbundet blev tilsluttet DNA (Det Norske Arbeiderparti).

Frem til 1909 var Kvinneforbundet et Oslofænomen, men dette år gik det over til at blive et landsdækkende forbund. De første år blev de fleste medlemmer rekrutteret fra fagforeningerne, men især efter 1907 kom der også mange via de politiske kvindeforeninger. Arbejdet for faglig organisering, kvindestemmeret og valgarbejde stod centralt i foreningens første år, men efterhånden blev der også taget sager op med socialpolitisk tilsnit, og med direkte reference til arbejderklassens kvinder. Forbundet kan endvidere opfattes som partiets forlængede arm blandt kvinderne. Det engagerede sig i valgene og agiterede blandt kvinderne for partiets politiske mål.

I 1922 kom der gang i diskussionen om en omlægning af partiets kvindeorganisation. Debatten mundede ud i kravet om nedlægning af den selvstændige kvindeorganisation, og fra april 1923 overtog Kvindesekretariatet organisationsarbejdet blandt Arbeiderpartiets kvinder.

V.E.E.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 22.044