Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kolakowski, Leszek

Leszek Kolakowski
Leszek Kolakowski

Kolakowski (1927-), polsk filosof som siden 1970 har levet i eksil, det meste af tiden i Oxford i England. Under det polske tøvejr i 1956 fremstod Kolakowski som den nye liberalmarxistiske retnings vigtigste intellektuelle repræsentant, bl.a. i sin egenskab af redaktør for tidsskriftet «Po Prostu».

Kolakowski havde sin filosofiske baggrund i den officielle stalinistiske marxisme, havde allerede før oktober 1956 angrebet «den religiøse obskurantisme» - en formulering som var et forklædt angreb på den stalinistiske dogmetro. Men i 1956-57 formulerede han en åben kritik af flere af de marxist-leninistiske læresætninger i essays bl.a. om «Aktuelle og ikke-aktuelle begreber i marxismen», «Livssyn og dagligliv» og «Om rigtigheden af maksimen 'hensigten helliger midlet'». Kolakowskis umiddelbare anliggende var at redde marxismen fra dens institutionelle forfald. Han var især optaget af at drøfte moralfilosofiske problemstillinger indenfor en marxistisk ramme. Kommunisme kan ikke, hævdede han, reduceres til kommunistiske ejendomsforhold. Kommunismen er en fornyelse af de moralske regler for kollektivt liv. Forholdet mellem kollektivt fællesskab og individuel livssituation har senere været et vigtig tema i Kolakowskis politiske filosofi.

Det polske oktober-tøvejr kom imidlertid ikke til at betyde den liberalisering, som der var udsigt til. Kolakowski blev efterhånden udsat for en række officielle angreb pga. sin revisionisme og trak sig tilbage til det akademiske liv i Warszawa. Ti år efter oktober-tøvejret - i oktober 1966 - blev Kolakowski ekskluderet fra Polens forenede arbejderparti (kommunistpartiet), efter at han på et offentligt møde havde kritiseret de nye autoritære tendenser i det politiske liv (censur, vilkårlig justits m.m.), og påpegede den stigende kløft mellem parti og folk. Sammen med fem andre professorer blev han i 1968 frataget stillingen ved universitetet i Warszawa. I tråd med klassisk tradition blev de anklaget for at forføre ungdommen: «Statens og nationens dybeste interesser kræver, at de må hindres i at øve indflydelse på ungdommen» (fra det officielle kommuniké).

Kolakowski er en fremragende filosofihistoriker og har skrevet flere studier om emner fra klassisk europæisk filosofi, bl.a. «Positivistisk filosofi. Fra Hume til Wienerkredsen» (1966). Hans mest omfattende værk er trebindsværket om «Marxismens hovedstrømninger» (1978). Her skitserer Kolakowski marxismens historie fra grundlæggerne, over «guldalderen» (den store opblomstring før og lige efter første verdenskrig), til «sammenbruddet» (fra mellemkrigstiden til i dag). Dette værk blev påbegyndt i Warszawa i 1968 og fuldført i Oxford 1978, og markerer Kolakowskis farvel til marxismen; den hører for ham hjemme i en afsluttet historisk epoke.

Kolakowski er en af efterkrigstidens mest særprægede og interessante politisk-intellektuelle skikkelser. Hans udviklingslinje fra stalinistisk ortodoksi via kritisk marxisme til resigneret afvisning, er i sørgelig grad blevet repræsentativ for en række østeuropæiske intellektuelles udvikling. Dette fænomen må forstås på baggrund af sovjetkommunismen, der efterlod marxismen som en kirkegård af døde kategorier og som nærmest opdragede til politisk og geografisk emigration.

R.S.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 26.386