Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kommunistiske Studenter (Komm.S.)

Dansk studenterorganisation tilknyttet DKP (1968-89).

Den første KOMM.S organisation blev stiftet i Århus i september 1968. Siden blev der oprettet organisationer i København og de øvrige universitetsbyer. 16-17. november 1974 afholdtes den stiftende kongres i landsorganisationen Danmarks kommunistiske Studenter, KOMM.S. Umiddelbart inden den 4. kongres, der afholdes 17-19. november 1978 havde KOMM.S 28 grundorganisationer mod 5 ved landsorganisationens start. Grundorganisationerne var etableret i byer, på universiteter, læreanstalter - på enkelte eller flere fag.

KOMM.S' øverste myndighed var kongressen, der blev afholdt mindst hvert 2. år. Mellem kongresserne var hovedbestyrelsen - valgt på kongressen - øverste myndighed. KOMM.S's idegrundlag var marxismen-leninismen og målet for KOMM.S var: i spidsen for de studerende ved de videregående uddannelser i Danmark og i samarbejde med DKP og DKU at bidrage til at: afskaffe kapitalismen i Danmark og indføre det socialistiske samfund, hvor det ene menneskes udbytning af det andet ophører, og hvor udviklingen til det klasseløse kommunistiske samfund indledes. (Lovene § 2).

KOMM.S' hovedparole «Til kamp for egne interesser - i forbund med arbejderklassen» udtrykte KOMM.S' principielle politiske linie. KOMM.S ønskede at mobilisere de studerende til kamp for deres interesser og at forbinde kampen på læreanstalterne med den samlede politiske og sociale kamp.

Et særlig arbejdsfelt for de kommunistiske studenter var arbejdet for at styrke de studerendes faglige organisationer og styrke den aktive enhedslinie i disse, således at de kunne blive et stærkt redskab i de studerendes kamp. Hovedopgaverne for de studerendes kamp skulle være kampen for en bedre uddannelsesstøtte, kampen mod adgangsbegrænsninger og kampen for en demokratisering af uddannelserne - mod storkapitalens forsøg på totalt at underlægge uddannelserne sine profitinteresser. I kampen mod U-90 - et forsøg på samlet statsmonopolistisk uddannelsesplanlægning - skulle de studerende dels opstille konkrete modkrav, dels arbejde hen imod at opstille et samlet demokratisk uddannelsespolitisk alternativ.

På mange uddannelsessteder og i DSF udspillede der gennem 1970'erne frem til midten af 80'erne voldsomme fraktionskampe mellem på den ene side KOMM.S og på den anden de såkaldte fagkritikere. Sidstnævnte lagde størst vægt på kritikken af fagene - den borgerlige videnskab der formidledes på de højere uddannelsesinstitutioner - og opbygningen af videnskab i arbejderklassens og de radikaliserede mellemlags tjeneste. KOMM.S interesserede sig ikke særlig for kritikken af fagene, men koncentrerede sig i stedet om de studerendes økonomiske og sociale øjeblikkelige interesser. Fra starten af 80'erne skete der dog en vis politisk tilnærmelse mellem de to hovedfraktioner af studenterbevægelsen.

KOMM.S nedlagde sig selv i 1989. Den studenterpolitiske hovedmodstander, fagkritterne var afgået ved døden, og i Østeuropa var de statssocialistiske regimer ved at styrte sammen.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 26.310