Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Adler, Friedrich

Friedrich Adler (9. juli 1879 i Wien - 2. januar 1960 i Zürich), østrigsk socialdemokrat, søn af det østrigske socialdemokratis formand, Victor Adler. På faderens forslag studerede han et fag, der gjorde ham uafhængig af politik, og han uddannede sig til fysiker. Fra 1907 til 1914 var han ansat han ved universitetet i Zürich (Schweiz) og samtidig (chef)redaktør ved den lokale socialdemokratiske avis. Han forsøgte at inddrage fysikeren Machs teori i den socialistiske teori, hvilket bl.a. bragte ham i modsætning til Lenin, som kritiserede Adlers forsøg.

I 1911 blev han partisekretær i det østrigske socialdemokrati, en post han forlod umiddelbart efter Første verdenskrigs udbrud. Han kritiserede partiets krigspolitik bl.a. i partiets teoretiske tidsskrift Der Kampf, hvis chefreaktør han var indtil 1916. Da denne kritik ikke førte frem, skød og dræbte han i 1916 den østrigske ministerpræsident Karl Graf Stürgkh for med dette attentat at vække arbejderklassen til kamp. Attentatet medførte en dødsdom, som dog blev ændret til en fængselsstraf. Kørt før krigens slutning blev han benådet og løsladt 1. november 1918.

Til trods for den hårde kritik af socialdemokratiets politik forblev han i partiet og brugt sin prestige som socialistisk internationalist og krigsmodstander på at modarbejde splittelsens i arbejderklassen. Som formand for arbejderrådet i Wien indtil 1923, modsatte han sig det kommunistiske partis indflydelse. Fra 1919 til 1923 var han medlem af det østrigske parlament.

Ved sammenslutningen af de to socialdemokratiske Internationaler til Socialistisk Arbejder Internationale (SAI) i 1923 valgtes han til sekretær, hvorefter han forlod Østrig. SAI's sekretariatet lå oprindelig i London, men flyttedes til Zürich og siden til Bruxelles. Adler forblev på sekretærposten indtil efteråret 1939, hvor han i protest mod SAI's inaktivitet trådte tilbage. Dog fungerede han frem til april 1940, da SAI faktisk opløstes. Adler emigrerede til USA, hvorfra han i 1946 vendte tilbage og bosatte sig i Schweiz. Her forblev han til sin død i 1960.

Adler har skrevet aktuelle pjecer og talrige artikler; især i mellemkrigstidens socialdemokratiske presse, hvor han også redigerede SAI's pressetjeneste International Information (på tysk, engelsk, fransk) og beretninger til og fra de 4 afholdte kongresser.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 17/1 2003

Læst af: 27.351