Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Adler, Friedrich

Friedrich Adler (9. juli 1879 i Wien - 2. januar 1960 i Zürich), østrigsk socialdemokrat, søn af det østrigske socialdemokratis formand, Victor Adler. På faderens forslag studerede han et fag, der gjorde ham uafhængig af politik, og han uddannede sig til fysiker. Fra 1907 til 1914 var han ansat han ved universitetet i Zürich (Schweiz) og samtidig (chef)redaktør ved den lokale socialdemokratiske avis. Han forsøgte at inddrage fysikeren Machs teori i den socialistiske teori, hvilket bl.a. bragte ham i modsætning til Lenin, som kritiserede Adlers forsøg.

I 1911 blev han partisekretær i det østrigske socialdemokrati, en post han forlod umiddelbart efter Første verdenskrigs udbrud. Han kritiserede partiets krigspolitik bl.a. i partiets teoretiske tidsskrift Der Kampf, hvis chefreaktør han var indtil 1916. Da denne kritik ikke førte frem, skød og dræbte han i 1916 den østrigske ministerpræsident Karl Graf Stürgkh for med dette attentat at vække arbejderklassen til kamp. Attentatet medførte en dødsdom, som dog blev ændret til en fængselsstraf. Kørt før krigens slutning blev han benådet og løsladt 1. november 1918.

Til trods for den hårde kritik af socialdemokratiets politik forblev han i partiet og brugt sin prestige som socialistisk internationalist og krigsmodstander på at modarbejde splittelsens i arbejderklassen. Som formand for arbejderrådet i Wien indtil 1923, modsatte han sig det kommunistiske partis indflydelse. Fra 1919 til 1923 var han medlem af det østrigske parlament.

Ved sammenslutningen af de to socialdemokratiske Internationaler til Socialistisk Arbejder Internationale (SAI) i 1923 valgtes han til sekretær, hvorefter han forlod Østrig. SAI's sekretariatet lå oprindelig i London, men flyttedes til Zürich og siden til Bruxelles. Adler forblev på sekretærposten indtil efteråret 1939, hvor han i protest mod SAI's inaktivitet trådte tilbage. Dog fungerede han frem til april 1940, da SAI faktisk opløstes. Adler emigrerede til USA, hvorfra han i 1946 vendte tilbage og bosatte sig i Schweiz. Her forblev han til sin død i 1960.

Adler har skrevet aktuelle pjecer og talrige artikler; især i mellemkrigstidens socialdemokratiske presse, hvor han også redigerede SAI's pressetjeneste International Information (på tysk, engelsk, fransk) og beretninger til og fra de 4 afholdte kongresser.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 17/1 2003

Læst af: 26.362