Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Organisationen for Vedvarende Energi (OVE)

Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) (1975-), dansk energipolitisk organisation. OVE blev oprettet i november 1975 af en gruppe mennesker, som fandt, at der blandt politikere og forskere herskede en udbredt nedvurdering af de vedvarende energikilder, uanset disses samfundsmæssige fornuft. Samtidig var der et stort, men ikke koordineret engagement i vedvarende energi hos en række enkeltpersoner og grupper rundt om i landet. For bl.a. at medvirke til udbedring af disse forhold, dannedes gruppen «Organisationen for Vedvarende Energi».

OVE's primære arbejdsopgave er at udbrede kendskabet til vedvarende energi. Dette fører naturligt over i miljø- og samfundsdebatten m.v. Under OVE's arbejdsområde hører også at arbejde for øgede bevillinger til forskning i udvikling af vedvarende energi. OVE arbejder for at få skabt energimæssige forudsætninger for en stadig forbedring af levevilkårene, uden at de fremtidige muligheder for at opretholde disse undergraves. Desuden arbejder OVE for at sikre udveksling af erfaringer indenfor arbejdet med vedvarende energi.

OVE samarbejder med andre folkebevægelser, bl.a. OOA, ØKO-RA (Økologisk Ressourceanvendelse), NOAH og Folkets økotek. Endvidere mange udenlandske bevægelser. OVE har oprettet en energifond, som skal støtte konkrete aktiviteter omkring vedvarende energikilder.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 25.985