Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Petersen, Nicolaj L.

Nicolaj L. Petersen
Nicolaj L. Petersen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Nicolaj Petersen (1854-1916?), dansk revolutionær socialist, født 18. november 1854 i København. Han blev tidligt forældreløs og blev opdraget på Det kongelige Opfostringshus. Han blev udlært som stokkedrejer og begav sig i 1875 ud i verden. I 13 år rejste han rundt i Europa og Amerika, hvor han blev grebet af den revolutionære socialisme, knyttede kontakter med mange af den internationale socialismes vigtigste personer og mødte i London Gerson Trier. Sammen vendte de to i 1888 tilbage til København og meldte sig straks ind i Socialdemokratiet. De to blev hurtigt talsmænd for den revolutionære opposition, der allerede i nogle år havde eksisteret i partiet.

Petersens erhverv eksisterede ikke længere, da han vendte tilbage til København og han søgte da med begrænset succes at ernære sig og sin familie som sproglærer - fortrinsvis for arbejdere, der ikke kunne betale ret meget. Ligesom andre rejsende svende havde han fået smag for spiritus og derfor fik han aldrig nogen god økonomi. I den sidste periode af sin tid i Danmark var det oftere hans kone, der måtte forsørge familien - som bladbud på Social-Demokraten.

Den 1. april 1889 startede Petersen og Trier ugeavisen «Arbejderen» som organ for deres revolutionære opposition. Kun 7 måneder senere blev de og 5 andre redaktionsmedlemmer ekskluderet af Socialdemokratiet. Året efter dannede de ekskluderede «Det revolusjonære socialistiske Arbejderparti». Partiet holdt kun i nogle år, havde vanskeligt ved at slå an, og i 1893 gik «Arbejderen» ind. Petersen fortsatte dog sine skriverier, nu i form af pjecer. Allerede i 1891 havde han forfattet en pjece i 20 året for Pariserkommunen, hvor han opsummerede dens vigtigste erfaringer. Ligesom resten af sine revolutionære kammerater var han stærkt kritisk overfor den kapitalistiske stat - og enhver form for handlen indenfor denne stats rammer. Allerede i 1890 havde han fået 1 års fængsel, efter i en artikel i «Arbejderen» at have opfordret til: «Omstyrtelse af den bestående statsforfatning». Højesteret reducerede i 1892 straffen til 8 måneders forbedringshus, som han afsonede i Vridsløse. (Se i øvrigt Gerson Trier for de revolutionæres aktiviteter i 1890’erne).

I 1901 trak Socialdemokratiet eksklusionerne af de revolutionære tilbage og både Petersen og Trier gik atter ind i partiet. De havde dog store problemer med at slå igennem med deres ideer i partiet, og dels derfor, dels pga. personlige, økonomiske problemer og ægteskabets opløsning flyttede Petersen i 1907 til Hamburg. Herfra skrev han året efter kronikker om bl.a. tyske forhold til «Socialistisk Arbejderblad» - det 20. århundredes første revolutionære dagblad i Danmark. I slutningen af 1908 fik han besøg af to af de ledende i kredsen bag dette blad, nemlig redaktør Chr. Christensen og Andreas Fritzner, da de som følge af deres arbejde for at befri de svenske Amaltheamænd måtte gemme sig nogle uger i Hamburg.

Men livet var ikke let for Petersen. I 1911 forsøgte han at begå selvmord ved at stille sig på havnen og skyde sig en kugle for panden, men han blev fisket op af Elben og levede endnu nogle år med kuglen i hovedet som sindssyg på en slags plejehjem. Dødsåret er ukendt, men det var ssv. under 1. verdenskrig.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 40.437