Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Quisling, Vidkun

Vidkun Quisling
Vidkun Quisling

Quisling (1887-1945), norsk politiker. Vidkun Quisling begik det eneste statskup som er foretaget i norsk historie i nyere tid, da han om aftenen den 9. april 1940 over statsradiofonien (NRK) erklærede sig som regeringschef som erstatning for den flygtede Johan Nygaardsvold.

Kupregeringen sad i seks dage, til den blev erstattet af et mere ansvarligt norsk-tysk styre, men Quisling vendte tilbage som tysk marionet 25. september 1940, da hans parti National Samling blev erklæret «statsbærende» af den tyske besættelsesmagt. Den 1. februar 1942 tog han selv den tyske titel, ministerpræsident som regeringschef i Norge.

Navnet Quisling gik verden rundt i aprildagene 1940 og blev i allieret propaganda det samme som forræder - en betydning som ordet «quisling» senere har haft på de fleste sprog. Betydningen blev bekræftet, da Quisling selv blev dømt til døden for højforræderi ved retsopgøret i 1945.

Som landsforræder er Quisling en historisk skikkelse, som på én gang står udenfor og indenfor det politiske system, han virkede i. Han var embedsmandssøn, officer og minister - forsvarsminister i bondepartiregeringen 1931-33 - en helt igennem typisk karriere i norsk politik. Undervejs i karrieren udviklede han imidlertid bestemte antipolitiske ideer, som til syvende og sidst motiverede ham til det fatale kup den 9. april: Tanken om at Stortinget og partierne i bund og grund er illegitime institutioner i norsk historie, fordi de splitter de borgerlige kræfter, og øger klassemodsætningerne i samfundet i stedet for at mindske dem. Her overfor opstillede han en «stærk, national rigsregering». Dvs. en regeringsmagt over og uafhængig af partierne og Stortinget. Det var Denne regering han skabte i aprildagene 1940, efter mønster af langt mildere tidligere forsøg fra Christian Michelsen og Fridtjof Nansens side.

Quislings regeringer under krigen mislykkedes også udfra hans egen målestok, fordi han kom i en umulig stilling mellem norske og tyske interesser. For nordmændene var Quisling en forræder, for tyskerne en uhensigtsmæssig partner fordi han stod så svagt i den norske opinion. I modsætning til Vichy-regimet i Frankrig - som fungerede som en effektiv samarbejdsregering under det meste af krigen og først senere blev defineret og dømt som forræderisk - var Quisling en quisling helt fra april 1940.

Hans samarbejdspolitik - som sigtede mod at varetage norske interesser ovf. tyskerne i den besættelsessituation som trods alt forelå - blev ikke på nogen måde effektiv. Quisling blev derfor en syndebuk for alt og alle. Processen mod ham i 1945 foreligger trykt som stenografisk referat fra lagmand- og højesteret, og er et enestående dokument over et klassisk politisk forræderi.

H.F.D.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 47.413