Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Rasmussen, Poul Nyrup

Poul Nyrup Rasmussen

Poul Nyrup Rasmussen (1943-), dansk socialdemokratisk statsminister (1993-2001). Født den 15. juni 1943 som søn af Oluf Nyrup og Vera Rasmussen - begge arbejdere. Student fra Esbjerg Statsskole i 1962 og cand. oecon. fra Københavns Universitet i 71. Arbejdede som økonom for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1971-86 - cheføkonom i 80-86. I 1986-88 var han direktør for ATP, og i 88 blev han valgt til Folketinget i Herningkredsen. Allerede året inden var han blevet næstformand for partiet, da Anker Jørgensen trak sig tilbage fra formandsposten. Formand for markedsudvalget 1988-92, medlem af arbejdsmarkedsudvalget 1991-92 og af økonomiudvalget i 92.

I sin iver efter at indtage formandsposten og bringe Socialdemokratiet tilbage til ministertaburetter lykkedes det ham i foråret 1992 at dele Socialdemokratiet og på en ekstraordinær kongres i april vælte den siddende formand, Svend Auken. Da Poul Schlüter den 25. januar 1993 som konsekvens af Tamilskandalen måtte træde tilbage fra statsministerposten, blev Rasmussen ny statsminister - i spidsen for en S, R, CD og KrF flertalsregering. En position han bevarede efter valgene i 94 og 98. Valget i 2001 blev imidlertid et sviende nederlag, og han måtte afgive statsministerposten til Anders Fog Rasmussen.

Rasmussens opgør i 92 med Auken var samtidig et opgør mellem partiets højre- og venstrefløj. De mindre højrefløjspartier - der i 93 kom med i den socialdemokratisk ledede regering - med de Radikale i spidsen stillede som krav at få fjernet Auken som statsministerkandidat. Rasmussens regering drejede da også partiets politik skarpt mod højre, og er først i 1997-98 blevet overhalet af den endnu kraftigere højredrejning i søsterpartierne i England og Tyskland.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 29/9 2003

Læst af: 43.201