Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Afbetaling

Afbetaling er en købsform, der er kendetegnet ved, at bare en del af købesummen betales ved overtagelse af varen. Resten betales i afdrag over et aftalt tidsrum. Sælger indregner et afbetalingstillæg i købesummen. Køber og sælger opretter en afbetalingskontrakt. Indtil sidste afdrag er betalt, har sælger ret til at tage varen tilbage, dersom kontrakten ikke overholdes. Det er almindeligt, at sælger overdrager kontrakten til en finansieringsinstitution.

Afbetaling er en dyr måde at finansiere indkøb på. Tillægget giver en effektiv rente, der ofte er dobbelt så stor som det almindelige renteniveau. I modsætning til almindelige gældsrenter, er det ikke muligt at trække afbetalingsrenterne fra i skat ved indtægtsbeskatning. Undersøgelser viser, at det overvejende er økonomisk svagere grupper, der er henvist til at handle på afbetaling.

Afbetalingskøb er reguleret af loven om køb på afbetaling. Der kræves offentlig godkendelse for at kunne sælge varer på afbetalingskontrakt. Minimumsstørrelsen af kontantbeløbet, samt kredittidens længde reguleres af myndighederne, som led i kreditpolitiske tiltag. Reglerne er forskellige for forskellige varegrupper, alt efter hvordan den økonomiske udvikling ønskes påvirket.

Enkelte virksomheder har forsøgt at undgå ulempen ved, at afbetalingstillægget ikke kan trækkes fra i skat, gennem formidling af lån til sine kunder gennem finansieringsinstitutioner, som de selv kontrollerer. Renter på sådanne lån er ikke længere fradragsberettigede.

B.S.-S.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 29.324