Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Vareproduktion

En vare er et produkt fremstillet for at blive byttet på et marked. «Den som gennem sit produkt tilfredsstiller sit eget behov, skaber ganske vist brugsværdi, men ingen vare. For at producere en vare må han ikke kun producere brugsværdi, men også brugsværdi for andre, samfundsmæssig brugsværdi» (Marx)

Gennem mængden af brugsværdier fremtræder de forskellige konkrete nyttige arbejder, som har skabt disse brugsværdier - dvs. den samfundsmæssige deling af arbejdet. Denne arbejdsdeling er en forudsætning for vareproduktionen. I primitive samfund finder vi eksempler på arbejdsdeling uden vareproduktion. Den enkle vareproduktion eller enkle varecirkulationen (omsætning) er en produktionsmåde som opstod under feudalismen, og som fortsat eksisterer - også i samfund hvor de kapitalistiske produktionsforhold dominerer.

Den enkle varecirkulation kendetegnes ved formlen Vare - Penge - Vare. Det vil sige, at der produceres en vare, som sælges på markedet for penge, som atter bruges til at købe en anden vare. Varen der købes har samme bytteværdi som den vare der sælges. Formålet med denne bytteproces og den forudgående vareproduktion er altså ikke at opnå mere værdi. Formålet er at tilegne sig varer med andre brugsværdier end dem man selv har produceret. Den enkle varecirkulation har altså et kvalitativt formål (forskellige brugsværdier), ikke et kvantitativt formål (mere værdi). Selvejende bønder, håndværkere og andre småborgere personificerer den enkle vareproduktion.

I sin rene form kendetegnes den ved, at producenten hverken køber andres arbejdskraft eller sælger sin egen. Historisk set er den enkle vareproduktion blevet trængt tilbage af den kapitalistiske produktionsmåde. Det er sket, dels gennem proletarisering - dvs. at de enkle vareproducenter er blevet lønarbejdere -, dels ved at kapitalen har underlagt sig den enkle vareproduktion. Dette kan f.eks. være sket ved at småbønder er blevet forgældet, således at resultatet af deres arbejde går til renter og afdrag til handels- og bankkapitalen.

Den kapitalistiske varecirkulation beskrives med formlen Penge - Varer - flere Penge. Både udgangspunktet og slutpunktet er her penge og ikke varer eller brugsgenstande, som i den enkle varecirkulation. Vareproduktionens formål er at øge kapitalen. Målet er en kvantitativ forøgelse af kapitalen, og varenes brugsværdi spiller kun en underordnet rolle som bærer af værdien. Kapitalistisk vareproduktion bygger på lønarbejde, dvs. at produktionsmidlerne er monopoliseret af én gruppe mennesker, mens resten er tvunget til at sælge deres arbejdskraft.

Som nævnt er vareproduktionens grundlag arbejdsdelingen. Ved varebyttet byttes forskellige arbejder med hinanden. For producenterne ser det imidlertid ud som om, de bytter «ting», ikke arbejde. Det vil sige, at de egentlige samfundsmæssige forhold mellem producenterne er skjult for dem. Det ser ud som om det er varernes egenskab af at være forskellige brugsværdier, forskellige ting, som gør at de byttes. Dette er baggrunden for varens fetich-karakter - dvs. at den fremtræder som ting med et selvstændigt liv og ikke som et resultat af menneskeligt arbejde.

Også socialismen vil være præget af arbejdsdeling, men uden at produkterne eller brugsværdierne er varer. Kun produkter som kommer fra private producenter, som er selvstændige og indbyrdes uafhængige af hinanden er varer. Under kapitalismen har arbejdet kun en indirekte samfundsmæssig karakter. Først gennem varebyttet på markedet viser arbejdet sig som samfundsmæssigt nødvendigt arbejde. Under socialismen vil arbejdet direkte (umiddelbart) være samfundsmæssigt. Det totale arbejde er fordelt på de forskellige brancher efter en plan før produktionen sættes i gang. Men det vil fortsat være arbejdet som frembringer brugsværdierne - de nødvendige produkter.

Å.C.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 31.800