Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Sacco og Vanzettisagen

Politisk forfølgelse af radikale i USA førte til at anarkisterne Nicola Sacco og Bartolomeo Vanzetti blev dømt til døden for et mord, de ikke havde begået. (Arbejderbevegelsens Arkiv)

Sacco og Vanzettisagen var en mordsag, der fandt sted i staten Massachusetts i USA i årene 1920-27. Den resulterede i at anarkisterne Nicola Sacco og Bartolomeo Vanzetti blev henrettet.

Den 15. april 1920 blev en lønningstransport overfaldet i South Braintree, og kassereren og vagten blev dræbt. Denne tid var præget af omfattende forfølgelse af revolutionære og deportationer af hundredvis af anarkister. Efter at anarkisten Andrea Salsedo blev dræbt under et «politiforhør», i New York den 3. maj, blev anarkisterne urolige, og under en aktion for at sprede propagandamaterialer blev Sacco og Vanzetti arresteret. De var begge italienske emigranter - den ene skomager, den anden fiskehandler. Den 31. maj 1921 blev de fremstillet i Massachusetts delstatsret under dommer Webster Thayer, og blev den 14. juli fundet skyldige af juryen. Socialister og radikale mente, at de tiltalte blev dømt for deres radikale overbevisninger, men flere forsøg på at få sagen taget op på ny mislykkedes - bl.a. under henvisning til at identifikationen var ufuldstændig.

Den 18. november 1925 tilstod den dødsdømte Celestino Madeiros sin deltagelse i forbrydelsen, og fortalte at hverken Sacco eller Vanzetti havde været tilstede, men Thayer nægtede fortsat at genoptage sagen. En anke til højesteret blev fremsat, men afslået. Den 9. april 1927 blev de to tiltalte dømt til døden ved henrettelse i den elektriske stol. Det udløste en proteststorm, og arbejderbevægelsen verden over arrangerede massemøder og aktioner. Det blev en sag der bandt revolutionære af de mest forskellige overbevisninger sammen - både i USA og i andre lande. Der blev fremsendt flere anker og udsættelser, men den 3. august afslog guvernør Fuller henstillingen om benådning, og til trods for store demonstrationer blev de to anarkister den 23. august 1927 henrettet. Lige til det sidste holdt de fast ved, at de var uskyldige.

Efter initiativ fra fremtrædende vesteuropæiske socialdemokrater indrømmede de nordamerikanske myndigheder i 1977, at Sacco og Vanzetti var blevet ofre for et justitsmord. De gik dog ikke så langt som til at indrømme, at de var uskyldige, kun at de ikke havde fået en fair retssag. Sagen var da atter blevet aktualiseret. Bl.a. gennem en prisbelønnet film om de to anarkister.

R.B.M.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 30.053