Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Seneca Falls

Konferencen i Seneca Falls i staten New York i 1848 markerede indledningen til den organiserede kvindebevægelse i USA. Seneca Falls konferencen var egentlig en lille konference, der var spontant arrangeret. Men den fik stor betydning, fordi den vedtog en resolution om kvinders rettigheder, som blev spredt og kendt både i USA og Europa.

Resolutionen om kvinders rettigheder siger, at kvinder og mænd er ligeværdige og har krav på samme rettigheder. Begrundelsen findes bl.a. i Bibelen. Men manden har undertrykt kvinden som borger, arbejdstager og menneske. Han har nægtet hende stemmeret, ejendomsret, ret til egen indtægt og rettigheder ved skilsmisse. Kvinden får ingen uddannelse, og manden monopoliserer alle godt betalte jobs. Manden har også frataget kvinden selvtillid og selvrespekt, for at hun skal være afhængig og underlegen. Denne undertrykkelse må modarbejdes, og målet er samme rettigheder og samme moral for kvinde og mand.

Kvinderne der arrangerede konferencen havde baggrund i de stærke reformbevægelser i USA's nordøstlige stater: Vækkelsesbevægelsen, mådeholdsbevægelsen og antislaveribevægelsen. Politisk udtrykte disse bevægelser middelklassens interesser - stillet overfor truslen om social deklassering.

Bevægelserne kritiserede det kapitalistiske samfund, fordi det ikke levede op til sine egne idealer, om bl.a. frihed og lighed. Ud fra Bibelen og naturretten blev samfundet anklaget - bl.a. fordi det præmierede egoisme. Kvindebevægelsen videreførte denne argumentation, og krævede at den borgerlige revolution blev ajourført, således at den også omfattede kvinder. I den første fase - fra 1848 - stod de civile rettigheder i fokus - ret til ejendom og løn, forældreret, m.m. Senere fulgte kampen for statsborgerlige rettigheder.

Kvindebevægelsen var også udtryk for en kamp indenfor middelklassen, mellem kvinder og mænd. En reaktion på bl.a. det forhold at mens middelklassemanden fik udvidet sine udfoldelsesmuligheder - f.eks. til uddannelse og jobs - blev middelklassekvindens muligheder indsnævret. Mens pionertidens kvinder havde haft en ganske stærk stilling pga. kvindeunderskud og arbejdskraftsbehov, mødte middelklassekvinderne fra 1820'erne en massiv propaganda, der beskrev kvinderne som dumme, uduelige, usædelige, svage og offervillige - m.a.o. «kvindelige». Ufriheden blev oplevet af mange og opfattet som en slavetilstand.

Seneca Falls erklæringen blev publiceret og vakte stor opmærksomhed, og snart fulgte flere lignende konferencer i USA. Startsignalet var givet til den organiserede kvindebevægelse.

T.St.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 27.108