Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Sigøjnere

Folkegrupper har til alle tider været på vandring. Årsagerne kan været meget forskellige, men har i vid udstrækning haft at gøre med næringsgrundlaget eller politisk forfølgelse - eller begge dele.

Sigøjnerne har som folkegruppe været kendt i Europa, fra det mindste i det tolvte århundrede. Som med mange andre folkegrupper på vandring har der udviklet sig en række myter omkring hvilken slags folk sigøjnerne i grunden er. Er de fra Bøhmen? På fransk hedder gruppen fortsat bohémiens. Eller fra Egypten? På engelsk bliver de kaldt gypsies. Der er i dag enighed om, at sigøjnerne tilhører den indo-ariske folkegruppe. Sprogforskningen giver grund til at gå ud fra, at de blev drevet ud af Indien omkring år 1000.

Som folk savner sigøjnerne to kendetegn: De har ikke nogen skriftprogstradition, og de råder ikke over deres eget landområde. Men de er en etnisk gruppe. Sigøjnerne forstår sig selv som et folk og har opbygget deres egen kultur og deres egne regler med særlige organer til at løse konflikter indenfor gruppen.

Sigøjnerne har til alle tider været forfulgte. Godt nok har sigøjnerfolket udviklet en kultur, som på mange måder svarer til den europæiske kultur - med udøvelse af visse typer håndværk, udvikling af musikken og fortællertraditionerne og handelsvirksomhed. Men ofte har de fastboende i et samfund givet sigøjnerne skylden, når de er blevet ramt af ulykker. Disse beskyldninger og forfølgelser har sigøjnerne efter evne forsøgt at forsvare sig mod, ved ikke at være hvor ulykkerne skete. Alligevel er de op gennem historien blevet fordrevet - når de ikke har nået at flygte.

Det kunne de imidlertid ikke, da det tredje tyske rige efter 1933 begyndte at virkeliggøre sine raceteorier. Sigøjnerne blev i stort antal sat i koncentrationslejre, og man regner med, at omkring 800.000 sigøjnere mistede livet i lejrene mellem 1933 og 1945.

På grund af livskraften i deres kultur, deres sprog og deres egen måde at leve på, bliver sigøjnerne fortsat udsat for stærkt pres fra de fastboende i et samfund. Bl.a. i Østrig er højreradikale grupper i 1990'erne skredet til drab på sigøjnere og især i Rumænien, Ungarn og Slovenien er forfølgelsen systematisk.

I Danmark fører en række politikredse - b.a. Helsingør - specielle registre over romaer i strid med registerloven. I juni 2017 vedtog Folketinget et tillæg til straffeloven, der kan give op til 14 dages fængsel til «aggressive» tiggere. Det var entydigt rettet mod romaer. Regeringen udtalte at loven ikke ville blive anvendt overfor «etniske danskere».

G.d.C.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 26/6 2017

Læst af: 50.287