Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Stress

Ordet stress har - delvis pga. påvirkning fra den nordamerikanske leve- og talemåde - fundet vej ind i det danske dagligsprog. Vi anvender det nogenlunde synonymt med fortravlet, eller når vi står i situationer vi har svært ved at overskue. At føle sig stresset betyder for de fleste, at være træt, urolig, søvnløs, anspændt i muskulaturen, og måske også at føle ubehag forskellige steder i kroppen.

Begrebet stress blev oprindelig udformet af den canadiske læge Hans Selye i 1930- og 40'erne. Han anvendte betegnelsen om påvirkninger, som sætter kroppen i alarmberedskab. Ved en række fysiske og psykiske påvirkninger - skader, blødninger, angst eller vrede - kunne han registrere nogenlunde ensartede fysiologiske forandringer i kroppen. De formidles gennem hypofysen og hormonsystemet, som atter påvirker de fleste af kroppens organer. Kroppen kommer i et fysiologisk alarmberedskab, der er særlig egnet til flugt eller kamp. Blodtrykket stiger, hjerteslagene bliver hyppigere, stofskiftet og blodomløbet ændres til fordel for høj muskelaktivitet.

Selye definerede tilstanden som det biologiske stress-syndrom, eller det generelle adaptationssyndrom (GAS). Han betragtede reaktionsmønsteret som lige så gammelt som menneskeheden selv - som en del af kroppens normale virkemåde. Det må formodes, at dette tilpasningsmønster oprindelig har været af stor betydning for menneskets mulighed for at overleve og udvikle sig som art.

Menneskeorganismen er mellem en halv og en hel million år gammel og blev udviklet under ydre forhold der var meget forskellige fra levemåden i vort moderne industrialiserede samfund. I denne samfundsform udsættes mennesket for påvirkninger som fører til så hyppige og langvarige stressreaktioner, at de kan føre til sygdom. Når f.eks. stressreaktioner ikke efterfølges af tilsvarende muskelaktivitet i form af flugt eller kamp, kommer mange organsystemer i kronisk ubalance. Dette kan f.eks. føre til blodtryks-, hjerte- og mavesygdomme.

Det er påvist, at mange påvirkninger i dagliglivet - skifteholdsarbejde, højt arbejdstempo, flytning, angst, personlige konflikter osv. - fører til biologiske stressreaktioner. Hvilke faktorer der påvirker den enkelte varierer - bl.a. afhængigt af kropslige anlæg og personlig indstilling til situationen.

Udtrykket «stressmappe» er i løbet af de senere år kommet i brug om en speciel mappe. Den er gerne glat, hård og kantet og med blanke beslag. Den ses ofte som udtryk for en manderolle præget af følelseskulde, effektivitet, magtbegær, højt arbejdstempo, uregelmæssige arbejdstider og et forsømt familieliv.

Der er grund til at tro, at denne livsform hyppigt fremkalder det biologiske stress-syndrom. Udtrykket er derfor rammende, når det handler om at minde os om, hvordan sider af levemåden i det moderne samfund fundamentalt set strider mod de behov og opgaver, som kroppen oprindelig er tilpasset til gennem en lang naturhistorisk udvikling.

T.I.R.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Psykologi

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 40.989