Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Struktur

Struktur er et sæt af logiske eller matematiske forhold mellem genstande, begreber og personer, således at strukturen kan forblive den samme, selv om genstandene - personerne eller begreberne - skiftes ud. Et eksempel er strukturen i en sætning, med subjekt, prædikat, objekt o.l. «Hun kastede bolden» og «Han hentede bogen» har samme struktur, men alle elementerne er forskellige. Vingerne på en fugl og på et fly har delvis samme struktur - samme geometriske forhold til hinanden - selv om de er lavet af forskellige materialer. «Udbytning» kan siges at være en økonomisk struktur, hvor en person arbejder og en anden person modtager en bestemt andel af det som den første skaber gennem sit arbejde. Strukturen forbliver den samme, selv om personerne ikke er de samme.

Struktur er forskellig fra både system og fra proces. Et system er et sæt af årsagsforhold mellem elementer som gensidigt påvirker hinanden. Et sprog er ikke et system, men brugerne af sproget kan udgøre et system og påvirke hinanden således at sproget ændrer sig som resultat. Et økonomisk system som kapitalismen hviler på udbytning, som er en økonomisk struktur. For at beskrive kapitalismen som system, må man beskrive de samfundsforhold, som bestemmer hvordan udbytningen opretholdes - eller forandrer sig. Ofte vil det være præcist at sige, at en struktur er et frosset system - systemet beskrevet på et enkelt tidspunkt. Men i andre tilfælde - som i sprogeksemplet - er dette ikke en dækkende formulering.

Nogle gange vil det være dækkende at sige, at en struktur er et system i ligevægt. Når systemet er i en sådan tilstand, at det ikke undergår andre forandringer end udskiftningen af dets elementer. Man kan f.eks. sige, at et økonomisk system beskrives gennem et sæt af strukturelle ligninger, og at systemet er i ligevægt, når alle ligningerne er tilfredsstillet. I så fald må en fuldstændig beskrivelse af systemet samtidig rumme nogle ligninger, som beskriver hvordan systemet opfører sig udenfor ligevægtstilstanden - adfærdsligninger til forskel fra de strukturelle ligninger.

Ud fra dette kan en proces være:

  1. en ændring af strukturens elementer, uden ændring af strukturen,
  2. en ændring af systemet og dermed af strukturen. - opfattet som et frosset system,
  3. en ændring af systemet og dermed en ødelæggelse af strukturen - opfattet som et system i ligevægt,
  4. en ændring af systemet som fører til en ny struktur - som når systemet af sprogbrugere ændrer sig og fører til ny sproglig struktur.

I vore dages metodedebat bliver strukturbegrebet især anvendt i to sammenhænge. Med udgangspunkt i Noam Chomskys sprogteorier taler man indenfor sprogvidenskaben, og efterhånden også i andre sammenhænge, om et skelne mellem overfladestruktur og dybdestruktur. Man kan f.eks. sige, at sætningerne «Han er rødhåret» og «Han er rig» har samme overfladestruktur, men forskellig dybdestruktur, eftersom den sidstnævnte indeholder en skjult henvisning til andre personer. Robinson Crusoe på sin ø kunne være rødhåret, men ikke rig.

En anden hyppig anvendelse finder man indenfor socialantropologien - særlig under påvirkning fra Claude Lévi-Straus. Han udviklede først sit strukturbegreb i studiet af slægtskabssystemer i «primitive» samfund, men har senere anvendt det i en række andre sammenhænge, f.eks. på analysen af myter. Under påvirkning fra ham er der også udviklet strukturalistiske traditioner i litteraturforskningen (Roland Barthes), i marxismen (Louis Althusser) osv. Det der kendetegner denne form for strukturalisme er, at de menneskelige enkeltpersoner reduceres til at være «bærere» af strukturen, som dermed bliver overordnet i forhold til dem.

Retningen har fra et frugtbart udgangspunkt udviklet sig til en vilkårlig og videnskabelig uinteressant holdning, som i sin jagt på «strukturer» ikke støder på andre begrænsninger end de der ligger i forskernes opfindsomhed og retoriske begavelse.

J.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 43.937