Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Tredje verden

Tredje Verden er et problematisk udtryk for en problematisk virkelighed i verdenssamfundet, men har spillet en stor rolle i debatten siden 1960'erne. Det opfattes forskelligt i forskellige dele af verden, og disse forskelle afspejler politiske realiteter. I Vesten er den tredje verden «de fattige lande» i Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika. De kapitalistiske lande selv er den «første verden» og de socialistiske lande den «anden».

De socialistiske lande anvender som regel ikke udtrykket, men deler verden op i de socialistiske lande på den ene side, og de rige og fattige kapitalistiske lande på den anden. Blandt andet fordi de ikke ønsker en nummerering, som placerer socialismen som nummer 2 og ikke som nummer 1 - som den skal være efter marxistisk udviklingsteori.

I den tredje verden gør man sig tilsvarende tanker om udtrykket den tredje verden. På den ene side afvises nummereringen: «Hvem var det der bestemte, at vi er nr. 3?» På den anden side sætter man pris på det apokalyptiske billede: De sidste som skal blive de første gennem en proces, som leder tanken hen mod tredjestandens rolle i den franske revolution. Her er spørgsmålet heller ikke tilnærmelse til den første eller anden verden, men om en revolutionær omvæltning.

Eftersom Japan var det første land udenfor verdens nordvestlige kapitalistiske kerne, som gennemførte denne proces, bliver Japan i den tredje verden betragtet som en model, mere end en undertrykker. Dette gør parallellen til den franske revolution endnu tydeligere: For eliten i den tredje verden drejer det sig ikke om en socialistisk verdensomdannelse, men om en forskydning af tyngdepunktet i den kapitalistiske verden - for eksempel fra det nordvestlige til det sydøstlige hjørne.

Eftersom dette er en proces, der allerede er i gang, er det klart, at udtrykket har begrænset levetid. De kapitalistiske lande i vesten vil for eksempel næppe opfatte sig selv som en ny tredje verden. Udtrykket har imidlertid været politisk brugbart, fordi det har skabt en solidaritet mellem fattige lande, som tidligere var kolonier og fået dem til at optræde som en blok - specielt i FN: Til at støtte hinanden, måske mere gennem afstemninger end gennem solidariske aktioner.

Udtrykket bliver politisk skadeligt, når det dækker over den aktuelle tendens i den tredje verden, hvor de kapitalistiske dominans- og afhængighedsforhold reproduceres. I en verden hvor Singapore investerer i Sri Lanka på samme måde, som Japan investerer i Singapore, vil slagordet «tredje verdens solidaritet» tjene eliten i Singapore mere end andre. Indtægtsforskellene mellem f.eks. OPEC landet Kuwait og Botswana vil samtidig bidrage til at forkorte udtrykkets levetid.

Der «fjerde verden» dækker over de indfødte undertrykte folkeslag overalt på jorden.

J.G.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 42.437