Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Vækst

Vækst er et centralt emne for den politiske og økonomiske videnskab. Begrebet eksponentiel vækst anvendes ofte til beskrivelse af udviklingen i den kapitalistiske økonomi. Eksponentiel vækst forekommer, når vi hvert år her en fast procentvis vækst, og tilvæksten bliver lagt til ved udgangen af hvert år. Dette er det kendte «rente og rentes-rente-princip». Kurven vil krumme opad. En typisk kurve af denne type er kurven over befolkningstilvæksten på jorden. Grundformel: y = ax (Se fig. 1).

Begrebet nulvækst dukker stadig op i den politiske debat - oftest i sammenhæng med befolkningstilvækst, energiforbrug og alment forbrugsmønster - og til tider som et mere tåget generelt begreb. Især i denne sidste udgave her begrebet fået en negativ klang. Alle politikere er rede til at erklære, at de er «imod nulvækst». Tolkningen af begrebet (engelsk, zero growth: nulvækst) bygger i høj grad på nordamerikaneren H. E. Daly. Nulvækst betyder et stabilt folketal, eventuelt et stabilt forbrug af varer og ressourcer.

For at kunne nå frem til en tilstand af nulvækst med udgangspunkt i et vækstsystem, er det nødvendigt med en overgangsfase, hvor væksten aftager - retarderet vækst. En nulvæksttilstand er derfor normalt ikke umiddelbart gennemførlig; Den må komme som resultatet af en udvikling. Det er heller ikke korrekt, at nulvækst betyder tilbagegang, som mange ellers påstår. Tvært imod vil den stabile fase ligge højere end dagens niveau, (jfr. fig. 2).

Alle former for vækst i organiske samfund vil før eller senere flade ud. Dette kan ske på udramatisk vis langs en s-kurve, men vilkåret for dette er, at der findes meget fine kontrolmekanismer som griber ind og skaber vendepunktet, retarderet vækst og nulvækst. Så avancerede samspil er sjældne. Den normale udvikling er den der fremgår af næste kurve: Væksten fører til, at naturgrundlaget bliver overskredet. Dette fører til en stagnationsfase, hvor manglen på ressourcer fører til skader på naturgrundlaget. Dermed indtræder katastrofefasen, og populationen vil mindskes. Senere kan nulvækst opstå, men på et lavere niveau end det vi ville have fået gennem en udvikling langs en s-kurve. (Se fig. 3).

Alle er enige om, at jorden er et afgrænset system, og at der eksisterer en grænse for menneskelig ressourceforbrug. Det indebærer, at der også for mennesket er tale om en økologisk bæreevne, som ikke kan overskrides uden tilsvarende resultater som ved kurven ovenfor. For tiden er vi inde i den eksponentielle vækstfase, og videnskaben kan fortælle os, at vi snarest mulig bør forsøge at gå over til retarderet vækst, således at nulvækstfasen kan udvikles, uden at bæreevnen bliver overskredet.

For at skabe et vendepunkt på kurven må vi indsætte stærke politiske og økonomiske virkemidler. Og først må vi bestemme os for, om vi ønsker en nulvækstudvikling. I dag er det nærmest politisk selvmord at gå ind for en sådan planlagt nulvækst langs en s-kurve. Alligevel skal der ikke særlig stor indsigt til for at forstå, at denne politik er den eneste ansvarlige i dag.

Og ikke nok med det: Nulvækst er uundgåelig. De politikere som erklærer, at de er «imod nulvækst», fører vælgerne bag lyset. Vi vil under omstændigheder få nulvækst, men der er to måder den kan udvikle sig på: Enten som planlagt nulvækst langs en s-kurve, eller som påtvunget nulvækst efter den rette kurve (Se fig. 4). Jo længere vi fortsætter med den eksponentielle vækst, jo større er risikoen for at vi bryder gennem den økologiske bæreevne, med stagnation, katastrofe og påtvungen nulvækst som resultat.

H.Sæ.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 59.971