Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Ziener, Gunhild

Gunhild Ziener
Gunhild Ziener

Ziener (1868-1937), norsk socialist og kvindepolitiker.

I marts 1895 tog en del kvinder omkring Det norske Arbejderparti initiativ til en politisk kvindeforening, som særlig skulle have som opgave at styrke partiets presse. I denne Arbejderpartiets Kvindeforening blev Gunhild Ziener kasserer. I årene derefter markerede hun sig både indadtil i foreningen og udadtil som en meget brugt agitator. Hun ivrede stærkt for en sammenlægning af fagforeninger og politiske foreninger, og blev da også valgt til Arbejderpartiets Kvindeforbunds første forkvinde i 1901.

Gunhild Ziener var vel det, der gerne betegnes som «et typisk organisationsmenneske». Hun var med til at bygge arbejderkvindebevægelsen op fra en famlende start med nogle få foreninger i Kristiania (Oslo) til en landsomfattende organisation, og hun holdt en lang række foredrag rundt om i landet, hvor hun agiterede for organisationstanken. I 1908 var hun med i den komite, der udarbejdede planer for et blad udgivet af Arbejderpartiets Kvindeforbund, og hun var også med i redaktionskomiteen for Kvinnen (Arbejderkvinnen), som bladet hed.

Som flere andre tillidskvinder i Arbejderpartiet kom også Ziener med i kommunalpolitikken, og efter at have været med til at kæmpe for kvinders ret til at blive valgt til nævninge- og domsmænd, blev hun også anvendt til sådanne hverv.

Gunhild Ziener engagerede sig ikke i de store teoretiske og ideologiske debatter i arbejderbevægelsen - i hvert fald ikke offentlig. Hun arbejdede - som Arbejderkvinnen skrev ved hendes død i 1937 - i det jævne og daglige organisations- og agitationsarbejde.

V.E.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 22.792