Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Albrechtsen, Keld

Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen (1952-). Dansk venstrefløjspolitiker. Født den 16. november 1952 i Århus som søn af økonomichef Kurt Albrechtsen og lærer Dorete Albrechtsen. Student fra Vejle Gymnasium 1971. Århus Universitet 1971-83, uddannet cand.scient.pol.

Aktiv i kollegiebevægelsen. Sad i Skjoldhøjkollegiets forretningsudvalg 1975-78. Sad i afdelingsbestyrelsen for Brabrand Boligforening, afdeling VI 1979-86. Formand for Brabrand Boligforening fra 1993-97.

Medlem af Folkebevægelsen mod EF/EU fra ca. 1985, samt medlem af Junibevægelsen siden dennes stiftelse.

Medlem af Venstresocialisterne (VS) 1976-93, og medlem af partiets hovedbestyrelse 1983-89. Medlem af Århus Amtsråd for VS 1978-84. Folketingskandidat for VS i Odense Syd-kredsen fra 1979, i Aalborg Øst-kredsen fra 1981, i Nørrebro- og Bispeengkredsene fra 1983 og i Århus Øst-kredsen fra 1987. Kandidat for Enhedslisten i Århus Øst-kredsen fra 1989.

Albrechtsen var i 1988 med i den kernegruppe i VS, der formulerede det såkaldte «blå papir», der blev udgangspunktet for samlingsprocessen på den danske venstrefløj og dannelsen året efter af Enhedslisten.

Midlertidigt Folketingsmedlem (MF) for Fyns Amtskreds for VS 1. nov.-19. dec. 1980 og 8. okt.-7. dec. 1981 og for Nordjyllands Amtskreds 14. jan.-22. febr. 1982. MF for Østre Storkreds for VS 10. jan. 1984-7. sept. 1987 og MF for Århus Amtskreds for Enhedslisten fra 21. sept. 1994.

Medlem af bestyrelsen for Enhedslisten - De Rød/Grønne fra 1989-94.

Albrechtsen er medforfatter til bøgerne, Danmark og Nordsøen bind 3: Forurening (1980), Efter raketaftalerne: Farvel til våbnene (1987), og Håbefulde visioner - Nødvendige brud (1988). Desuden bidragyder til antologien EU´s udenrigs- og sikkerhedspolitik (1998).

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 30.766