Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Albrechtsen, Keld

Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen (1952-). Dansk venstrefløjspolitiker. Født den 16. november 1952 i Århus som søn af økonomichef Kurt Albrechtsen og lærer Dorete Albrechtsen. Student fra Vejle Gymnasium 1971. Århus Universitet 1971-83, uddannet cand.scient.pol.

Aktiv i kollegiebevægelsen. Sad i Skjoldhøjkollegiets forretningsudvalg 1975-78. Sad i afdelingsbestyrelsen for Brabrand Boligforening, afdeling VI 1979-86. Formand for Brabrand Boligforening fra 1993-97.

Medlem af Folkebevægelsen mod EF/EU fra ca. 1985, samt medlem af Junibevægelsen siden dennes stiftelse.

Medlem af Venstresocialisterne (VS) 1976-93, og medlem af partiets hovedbestyrelse 1983-89. Medlem af Århus Amtsråd for VS 1978-84. Folketingskandidat for VS i Odense Syd-kredsen fra 1979, i Aalborg Øst-kredsen fra 1981, i Nørrebro- og Bispeengkredsene fra 1983 og i Århus Øst-kredsen fra 1987. Kandidat for Enhedslisten i Århus Øst-kredsen fra 1989.

Albrechtsen var i 1988 med i den kernegruppe i VS, der formulerede det såkaldte «blå papir», der blev udgangspunktet for samlingsprocessen på den danske venstrefløj og dannelsen året efter af Enhedslisten.

Midlertidigt Folketingsmedlem (MF) for Fyns Amtskreds for VS 1. nov.-19. dec. 1980 og 8. okt.-7. dec. 1981 og for Nordjyllands Amtskreds 14. jan.-22. febr. 1982. MF for Østre Storkreds for VS 10. jan. 1984-7. sept. 1987 og MF for Århus Amtskreds for Enhedslisten fra 21. sept. 1994.

Medlem af bestyrelsen for Enhedslisten - De Rød/Grønne fra 1989-94.

Albrechtsen er medforfatter til bøgerne, Danmark og Nordsøen bind 3: Forurening (1980), Efter raketaftalerne: Farvel til våbnene (1987), og Håbefulde visioner - Nødvendige brud (1988). Desuden bidragyder til antologien EU´s udenrigs- og sikkerhedspolitik (1998).

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 29.912